Bendradarbiavimas

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šv. Kazimiero ordinu

Šv. Kazimiero ordino įkūrimas

Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas įkurtas Lietuvos kilmingų giminių palikuonių, kuriems vadovavo visuomenės ir kultūros veikėjas Edvardas Jonas Eismontas. Ordinas pavadintas šv. Kazimiero vardu, siekiant pagerbti Gediminaičių dinastijos karalaitį Kazimierą ir kilnius jo idealus.

Šv. Kazimiero ordino tikslai ir uždaviniai:

- vadovaujantis griežtais dorovės, kilnumo ir garbės principais, aktyviai dalyvauti visuomeninėje, švietėjiškoje, kultūrinėje, labdaringoje ir globėjiškoje veikloje;

- rodant gerą pavyzdį, dalyvauti jaunimo auklėjime ir ugdyme;

- Ordino veikla vadovaujasi obalsiu – Vivere bonum faciendo (Gyventi, darant gera).

2014 m. liepos 31 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir Šv. Kazimiero ordinas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įtvirtino savo siekį šviesti, lavinti, dvasiškai ir kultūriškai ugdyti nuteistuosius, padėti atskleisti jų gabumus bei prevenciškai veikti jų dvasinę bei fizinę sveikatą.

Nuteistiesiems nuolat rengiamos socialinės reabilitacijos programos, tačiau, to dažnai per maža norint pasiekti matomų rezultatų, todėl tikimasi, kad Šv. Kazimiero ordino rengiami seminarai, paskaitos, meniniai ir praktiniai užsiėmimai, taikant specialią terapinę muziką, padės bausmę atliekantiems asmenims įgyti naudingų socialinių įgūdžių, įgauti pasitikėjimo savimi, atrasti mėgstamą veiklą, geriau suprasti save ir savo aplinką. Ateityje Šv. Kazimiero ordinas ketina teikti pagalbą ir į laisvę išėjusiems kaliniams, ligoninėje pritaikyti savo Mokslo skyriaus sukurtą akustinės terapijos programą. 

Šv. Kazimiero ordinas, bendradarbiaujantis su ne viena labdaringa, socialinę ir kultūrinę veiklą vykdančia organizacija ir vykdydamas savo misiją siekia plėsti savo švietėjišką veiklą ir prisidėti prie bausmes atliekančių asmenų ugdymo. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis visų pirma yra naudinga nuteistiesiems, kurie yra mūsų visuomenės dalis, o taip pat bus nemenka pagalba čia dirbančiam personalui. Šv. Kazimiero ordino tikslas, kad grįžę iš įkalinimo įstaigų jie rinktųsi kitokį, prasmingesnį gyvenimą.

Bendradarbiavimo rezultatas – laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje nuo 2014 m. spalio 19 d. prasidėjo paskaitų ciklas skirtas susitikimams su Šv. Kazimiero ordino nare – psichologe Ramune Urbonavičiene.

Ramunė Urbonavičienė yra Psichologijos magistrė, Humanistinės ir Egzistencinės psichologijos instituto studentė, atliekanti konsultavimo praktiką, teikianti nemokamas asmenines konsultacijas žmonėms, lankantiems „Bendrakeleivių“ grupes.

Bendroje paskaitoje – susitikime dalyvavo 30 nuteistųjų ir kalbėta apie tai, jog žmonės kiekvieną dieną susiduria su daugybe gyvenimo sunkumų – trūksta pasitikėjimo savimi, savigarbos, ryžto priimant sprendimus, sprendžiant konfliktus ar užmezgant tarpasmeninius santykius, susiduriant su kasdienio gyvenimo bei bendravimo iššūkiais. Ramunė Urbonavičienė papasakojo apie savo darbo principus ir pobūdį. Jos darbas grindžiamas profesiniu santykiu tarp jos ir besikreipiančiojo. Jis skirtas tam, kad padėtų išsiaiškinti ir suprasti, kas vyksta žmogaus gyvenimo erdvėje, padėti išmokti siekti savo tikslo prasmingai, pagrįstai renkantis ir sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas. Žmogų priima kaip nepakartojamą, unikalų, autonomišką asmenį, turintį teisę laisvai rinktis kaip elgtis ir gyventi savo gyvenimą. Paskaitos – susitikimo metu nuteistieji pageidavo tolimesnio bendravimo ir asmeninių susitikimų-konsultacijų.

Tęsiant bendradarbiavimą su Šv. Kazimiero ordinu, 2014 m. gruodžio 20 d. organizuota antroji paskaita – susitikimas su Šv. Kazimiero ordino nare psichologe Ramune Urbonavičiene.Susitikimo tema – „Gyvenimo tikslai. Žmogaus įtaka tikslams“. Bendroje paskaitoje – susitikime dalyvavo 15 nuteistųjų ir kalbėta apie siekius, svajones, tikslus - vizualizaciją (matymą); realizaciją; resursus ir žinias. Šia tema nuteistiesiems buvo parodytas filmas ir po jo peržiūros vyko diskusija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 8 d. 16:01

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

 

 

Įvykių kalendorius

 
2023 m. gruodis
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras