Asmens duomenų apsauga

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau-LAVL) asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2018-09-18 įsakymu Nr. V-223 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"

 

Atsakingais už duomenų apsaugą paskirta:

1. Veiklos organizavimo skyriaus specialistas (informatikas) Stanislovas Mažeika - už LAVL asmens duomenų tvarkymą kompiuterinėje informacinėje sistemoje;

2. Saugumo valdymo skyriaus specialistas Rolandas Labukas - už LAVL vaizdo stebėjimo sistemos fiksuojamų asmens duomenų tvarkymą;

3. LAVL padalinių vadovai - už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pagal kompetenciją LAVL administracijos padalinyje.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Su Reglamento (ES) 2016/679 tekstu galite susipažinti čia

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 11 d. 16:06

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

Įvykių kalendorius

 
2023 m. rugsėjis
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras