Bendradarbiavimas

                        2017 m. vasario 7 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau – Tarnyba) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Baptistų labdaros ir paramos fondas ,,Nikopolis“ (toliau – Fondas). Šia sutartimi Fondas įsipareigoja teikti reabilitacijos paslaugas priklausomybės ligomis sergantiems Tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, o Tarnyba skleisti informaciją apie Fondą ir jos teikiamas paslaugas Tarnybos priežiūroje esantiems asmenims.

 

                      2017 m. sausio 16 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau – Tarnyba) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Všį klubas „Klaipėdos biliardas“ (toliau – Klubas). Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti užtikrinant Tarnybos registre esančių asmenų dalyvavimą sportinėje veikloje ir jų integraciją į aktyvų visuomenės gyvenimą. Tarnyba įsipareigoja bendradarbiauti su Klubu organizuojant bendrus renginius ir kitokią veiklą, susijusią su rizikos grupės asmenimis ir jų šeimos nariais, o Klubas leisti Tarnybos nukreiptam asmeniui naudotis Klubo paslaugomis ir prisidėti prie Tarnybos vykdomų renginių Tarnybos registre esantiems asmenims.

 

                      2016 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ŠŠilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (toliau – Biuras). Šios sutarties dalykas - padėti Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus (Šiutės r. savivaldybės teritorija) (toliau - Probacijos skyrius) registruose esantiems asmenims spręsti socialines, psichologines problemas, koordinuoti Probacijos skyriaus ir Biuro bendras pastangas, vykdyti priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų prevenciją, mažinti žalingų įpročių paplitimą, teikti pagalbą priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų turintiems asmenims ir jų šeimos nariams atveju, siekiant padėti nuteistiesiems reabilituotis ir integruotis į visuomenę.

 

             2016 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba pasirašė daugiašalę sutartį su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariatu, Kretingos rajono savivaldybės administracija ir Kretingos socialinių paslaugų centru. Šios sutarties tikslas – padėti Probacijos skyriaus, veikiančio Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, priežiūroje esantiems asmenims, tarp jų ir nepilnamečiams, panaudojusiems smurtą ir (ar) turintiems priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, spręsti socialines problemas. Taip pat siekiama geriau koordinuoti Probacijos tarnybos policijos pareigūnų, seniūnijų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus, Socialinių paslaugų centro bendras pastangas siekiant padėti prižiūrimiesiems reabilituotis ar reintegruotis į bendruomenę, vykdyti jų elgesio korekciją, teikti socialinę bei psichologinę pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims. Šalys įsipareigojo ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti bendrą susirinkimą, siekiant aptarti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įvykdytas bendras priemones bei pasiektus rezultatus.

 

       Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau – Klaipėdos APT) 2016-05-30 ir 2016-06-28 sudarė bendradarbiavimo sutartis dėl darbo su smurtautojais sisteminio modelio kūrimo (toliau – Sutartys) su atitinkamai Klaipėdos apskrities policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato, Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės rajono savivaldybės administracijos atstovais, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, tauragės savivaldybės administracijos, Tauragės socialsinių paslaugų centro atstovais bei Klaipėdos apskrities policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Gargždų socialinių paslaugų centro ir Priekulės socialinių paslaugų centro atstovais. Sutarčių dalykas – padėti Klaipėdos APT Probacijos skyriaus priežiūroje esantiems asmenims, tarp jų ir nepilnamečiams, panaudojusiems smurtą ir (ar) turintiems priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, spręsti socialines problemas, koordinuoti minėtų institucijų bendras pastangas, siekiant padėti nuteistiesiems reabilituotis ir reintegruotis į bendruomenes, vykdyti jų elgesio korekciją, taip pat teikti įvairiapusę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims.

      

         2016 m. kovo 7 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos APT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su BĮ Klaipėdos jaunimo centru (toliau – Centras). Šios sutarties tikslai - bendri Klaipėdos APT ir Centro atstovo - struktūrinio padalinio Atviros jaunimo erdvės veiksmai dirbant su jaunais asmenimis, esančiais Klaipėdos APT registruose, siekiant spręsti užimtumo problemas, vykdant socialinės reabilitacijos ir integracijos priemones ir kt.

 

        2015 m. gegužės 25 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba ir Tauragės rajono savivaldybės administracija pasirašė 2015 metų Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos centro rėmimo specialiosios programos sutartį, kurios objektas - sveikatinimo programos "Kartu mes galim" vykdymas bei šiai priemonei įgyvendinti lėšų (300 EUR) skyrimas.

 

       2015 m. balandžio 20 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru (toliau – Centras). Šios sutarties tikslai - bendradarbiavimas prevencinėje srityje, keitimasis aktualia informacija, nuteistųjų dalyvavimas Centro organizuojamuose renginiuose, susitikimuose, seminaruose, nuteistųjų socialinių problemų sprendimas ir kt.

 

    2015 m. kovo 12 d. Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" ir Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė sutartį Nr. MBA-KLP-34, kurios pagrindu š. m. kovo 20-21 d. Klaipėdos apygardos PT pareigūnai, pasitelkiant savanorius, dalyvaus paramos maisto produktais rinkimo akcijoje prekybos centre "IKI EXPRES", esančiame adresu H. Manto g. 31, Klaipėda. Akcijos metu surinkti maisto produktai bus išdalinti Klaipėdos apygardos PT registruose esantiems skurdžiau gyvenantiems asmenims bei jų šeimoms.

 

      2014 m. gruodžio 1 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinaciniu centru (toliau – Centras). Šios sutarties dalykas - padėti Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus (Šilalės r. savivaldybės teritorija) (toliau - Probacijos skyrius) registruose esantiems asmenims spręsti socialines, psichologines problemas, koordinuoti Probacijos skyriaus ir Centro bendras pastangas, siekiant padėti teistiems asmenims reabilituotis ir integruotis į visuomenę, kas bus daroma dalyvaujant Centro organizuojamuose mokymuose, konferencijose bei kitokio pobūdžio renginiuose, susijusiuose su užimtumu, nusikalstamumo prevencija, teisiniu švietimu ir kt.

 

      2014 m. spalio 6 d. Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" ir Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė sutartį, kurios pagrindu š. m. spalio 17 d. nuo 15.00 val. iki 21.00 val. ir spalio 18 d. nuo 10.00 val. iki 20.00 val. Klaipėdos apygardos PT pareigūnai, pasitelkiant savanorius, dalyvaus paramos maisto produktais rinkimo akcijoje prekybos centre "IKI EXPRES", esančiame adresu H. Manto g. 31, Klaipėda. Akcijos metu surinkti maisto produktai bus išdalinti Klaipėdos apygardos PT registruose esantiems skurdžiau gyvenantiems asmenims bei jų šeimoms.

 

     2014 m. balandžio 2 d. Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" ir Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė sutartį, kurios pagrindu š. m. balandžio 11 d. nuo 15.00 val. iki 21.00 val. ir balandžio 12 d. nuo 10.00 val. iki 20.00 val. Klaipėdos apygardos PT pareigūnai, pasitelkiant savanorius, dalyvaus paramos maisto produktais rinkimo akcijoje prekybos centre "IKI", esančiame adresu H. Manto g. 31, Klaipėda. Akcijos metu surinkti maisto produktai bus išdalinti Klaipėdos apygardos PT registruose esantiems skurdžiau gyvenantiems asmenims bei jų šeimoms.

 

     2014 m. kovo 7 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Gabrielius“. Šios sutarties dalykas yra Klaipėdos apygardos PT ir VšĮ „Gabrielius“, esančia Vyžių k., Šilutės r., bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų tinkamas ir savalaikis vykdymas dirbant su asmenimis, esančiais Klaipėdos apygardos PT Probacijos skyriaus priežiūroje bei sergančiais priklausomybės ligomis. Šios sutarties pagrindu Klaipėdos apygardos PT Probacijos skyriaus registruose esantys asmenys, kurie teismo nuosprendžiu (nutartimi) yra įpareigoti gydytis nuo priklausomybės ligų, bus siunčiami į minėtą įstaigą ilgalaikei reabilitacijai. Taip pat numatomas aktyvus bendradarbiavimas tarp institucijų keičiantis informacija, dalyvaujant renginiuose, seminaruose bei susitikimuose, kuriuose būtų sprendžiamos priklausomybės ligų keliamos problemos bei kiti aktualūs klausimai.

 

    2013 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos jaunimo centru (toliau – Centras). Šios sutarties dalykas yra bendri Klaipėdos apygardos PT ir Centro veiksmai ir įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų tinkamas ir savalaikis vykdymas dirbant su jaunais asmenimis, esančiais Klaipėdos apygardos PT priežiūroje, siekiant spręsti jų užimtumo problemas, vykdant socialinės reabilitacijos ir integracijos priemones, mažinant pakartotinį nusikalstamumą.

 

    2013 m. gegužės 22 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį su Baptistų labdaros ir paramos fondu „Nikopolis“ (toliau – Fondas), kurios pagrindiniai tikslai - Fondo teikiamos reabilitacijos paslaugos Klaipėdos apygardos PT registruose esantiems asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija, dalyvavimas minimų įstaigų organizuojamuose seminaruose, susitikimuose bei kituose renginiuose, sprendžiant klausimus, susijusius su priklausomybės ligomis ir jų sukeltomis pasekmėmis ir kt.

 

     2012 m. spalio 10 d. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (toliau - Klaipėdos apygardos PT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, kurios pagrindiniai tikslai – teikti individualias bei grupines konsultacijas Klaipėdos apygardos PT registruose esantiems asmenims, turintiems pykčio raiškos ir jo kontrolės problemų, dalintis ir keistis informacija apie darbo metodus, bendradarbiauti organizuojant mokymus.

 

     2012 m. balandžio 30 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija (toliau – Klaipėdos regiono PI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru, kurios pagrindiniai tikslai – nuolat palaikyti ryšį sprendžiant Klaipėdos regiono PI Kretingos rajono pataisos inspekcijos (toliau – Kretingos rajono PI) įskaitoje esančių asmenų, ypač moterų, socialines, psichologines, užimtumo problemas, bendradarbiauti inicijuojant, organizuojant, vykdant programas ir kitas priemones, susijusias su asmenų, esančių Kretingos rajono PI įskaitoje, smurtinio elgesio mažinimu ir integracijos į visuomenę. Taip pat numatoma organizuoti bendrus pasitarimus, aptariant socialiai pažeistų asmenų, esančių Kretingos rajono PI įskaitoje, problemas, ieškant sprendimų bei numatant galimybes jiems suteikti paramą ir pagalbą.

 

    2011 m. spalio 28 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija (toliau - Klaipėdos regiono PI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Plungės teritorine darbo birža (toliau – Darbo birža), kurios tikslai – teikti informaciją Klaipėdos regiono PI Plungės rajono pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims apie Darbo biržos teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius, dalyvauti bendruose institucijų renginiuose, konferencijose, apskrito stalo diskusijose, aptariant nuteistųjų socialinės integracijos klausimus, įsidarbinimo galimybes ir pan.

 

     2011 m. sausio 19 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija (toliau - Klaipėdos regiono PI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centru (toliau – Centras), kurios tikslai – teikti informaciją Klaipėdos regiono PI įskaitoje esantiems asmenims, gyvenantiems Klaipėdos mieste, rajone bei Neringos mieste, apie Centro paslaugas, organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas, apskrito stalo diskusijas, statistinius duomenis apie situaciją darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybes ir pan.

 

    2011 m. rugsėjo 29 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcijos Kretingos rajono pataisos inspekcija (toliau - Kretingos r. PI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kretingos sporto mokykla, kurios pagrindiniai tikslai – nuolat palaikyti ryšį sprendžiant Kretingos r. PI įskaitoje esančių nepilnamečių užimtumo problemas, bendradarbiauti inicijuojant, organizuojant, vykdant sportinius renginius, organizuoti bendrus pasitarimus, sprendžiant Kretingos r. PI įskaitoje esančių nepilnamečių problemas bei numatant galimybes juos įtraukti į sporto mokyklos veiklą.

 

Informacija atnaujinta 2017 m. gruodžio 14 d. 12:04

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos