Asmenų aptarnavimas

Pirmadienį - ketvirtadienį 7.45. – 16.45.
Penktadienį 7.45. – 15.30
Pietų pertrauka 11.45. – 12.30.

Asmenys priimami:

Subačiaus g. 21,

LT-01300 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti Tel. (8 5) 271 8543

Asmenys aptarnaujami telefonu (8 5) 271 8539

Faks. (8  5) 26 14751


 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras (toliau –Mokymo centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 skirsnio 12 straipsniu, teikia informaciją. Informacija pareiškėjui teikiama nustatyta tvarka, pateikus prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prašyme nurodoma, kokią informaciją ar dokumentus pageidaujama gauti bei nurodomas panaudojimo tikslas.

Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Mokymo centrą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį.

Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

Mokymo centre asmenų prašymai nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Atsiliepimus apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Mokymo centre galima pateikti el. p. kdmcentras@kdmc.lt arba paštu.

 


 

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 31 d. 12:42

Mokymo renginių kalendorius

 
2023 m. kovas
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Visi renginiai ir įvykiai