Veronika Toleikė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PROFESIJOS MOKYTOJUI

Profesijos mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PROFESIJOS MOKYTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis profesijos mokytojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 11 d. 16:38