Jolanta Žalienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PROFESIJOS MOKYTOJUI

Profesijos mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PROFESIJOS MOKYTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis profesijos mokytojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 31 d. 14:59