Naujienos

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre per audiovizualinių konferencijų ir pokalbių platformą vyks šie kvalifikacijos tobulinimo renginiai:

2021-06-07

2021 m. birželio 8 d. tema „Perdegimo sindromas ir jo prevencija“, skirtas visų tarnybų darbuotojams.Lektorė Veronika Taraškevič. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 9 d. tema „Darbo ypatumai su linkusiais į suicidinį elgesį nuteistaisiais / suimtaisiais“, skirtas resocializacijos skyrių darbuotojams. Lektorė Vilma Ražanauskaitė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 14 d. ir birželio 17 d. tema „Vadovavimo strategijos“, skirtas įstaigų, padalinių vadovams. Lektorė Brigita Gudonė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 12 akad. val.;

2021 m. birželio 15 d. tema „Ankstyvosios intervencijos programos taikymas“ I dalis, skirtas darbuotojams, teikiantiems psichologinę pagalbą nuteistiesiems.Lektorius Kęstutis Dragūnevičius. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 16 akad. val.;

2021 m. birželio 15 d. tema „Įslaptintos informacijos administravimas“, skirtas darbuotojams, vykdantiems įslaptintos informacijos administravimą. Lektorė Raimonda Joskaudienė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 16 d. tema „Pirminės grandies pataisos pareigūnų psichologinio atsparumo didinimas“, skirtas pirminės grandies pataisos pareigūnams. Lektorė Vilma Ražanauskaitė. Mokymo renginio pradžia – 8.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 17 d. tema „Motyvacijos aspektai ir motyvavimo ypatumai“, skirtas visų tarnybų darbuotojams. Lektorė Veronika Taraškevič. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 21 d. tema „Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis tyrimo procesiniai ir taktiniai ypatumai“, skirtas imuniteto, kriminalinės žvalgybos padalinių pareigūnams. Lektorė Raimonda Joskaudienė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 22 d. tema „Įstaigos veiklos planavimas ir procesų valdymas“, skirtas padalinių vadovams, darbuotojams, atsakingiems už įstaigos veiklos planavimą. Lektorė Brigita Gudonė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 23 d. tema „Darbo organizavimo ypatumai šalyje paskelbus pandemiją ir karantiną“, skirtas visų tarnybų darbuotojams. Lektorė Raimonda Joskaudienė. Mokymo renginio pradžia – 8.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 28 d. tema „Pareigybių aprašymų rengimas ir ypatumai“, skirtas asmenims, atsakingiems už pareigybių aprašymų rengimą. Lektorė Brigita Gudonė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. birželio 29 d. tema „Resocializacijos vykdymas: naujausi Lietuvos ir užsienio moksliniai tyrimai bei kitų šalių geroji praktika“, skirtas resocializacijos skyrių, probacijos tarnybos darbuotojams. Lektorė Ona Gylytė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 4 akad. val.;

2021 m. liepos 1 d. tema „Prevencinis ir intervencinis darbas su nuteistais už smurtinius nusikaltimus asmenimis“, skirtas resocializacijos skyrių, probacijos tarnybos darbuotojams. Lektorė Ona Gylytė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.;

2021 m. liepos 5 d. tema „Praktinė lyderystė“, skirtas įstaigų, padalinių vadovams. Lektorė Karolina Puzinaitė. Mokymo renginio pradžia – 9.30 val., trukmė – 6 akad. val.

 

Mokymo centro virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle vykdomi kvalifikacijos tobulinimo renginiai šiomis temomis:

Nuo 2021-06-14 iki 2021-06-18 tema „Nuotolinio darbo organizavimas ir komunikacija dirbant per nuotolį“. Lektorė Asta Januškevičiūtė. Mokymo renginio trukmė – 4 akad. val.;

Nuo 2021-06-28 iki 2021-07-02 tema „Tarpdisciplininio komandinio darbo (atvejo vadybos pataisos įstaigoje) principai“. Lektorė Asta Januškevičiūtė. Mokymo renginio trukmė – 6 akad. val.

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 7 d. 19:51
 

Mokymo renginių kalendorius

 
2023 m. kovas
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Visi renginiai ir įvykiai