Informacija stojantiesiems

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMAS NR. 1R-246 "DĖL ASMENŲ ATRANKOS IR PRIĖMIMO Į PATAISOS PAREIGŪNŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR TIPINĖS MOKYMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO


LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2015 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-57 „DĖL BENDROJO FIZINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS Į TARNYBĄ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE, IR PATAISOS PAREIGŪNAMS PATVIRTINIMO“


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMAS „DĖL PRETENDENTŲ MOKYTIS PAGAL PATAISOS PAREIGŪNŲ MODULINĘ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO“


PATAISOS PAREIGŪNO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS 


 

 

 

 

 

PRETENDENTŲ MOKYTIS

PAGAL PATAISOS PAREIGŪNŲ MODULINĘ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ ATRANKOS TVARKA

 

 

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą turi:

1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;

2. būti nepriekaištingos reputacijos;

3. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

4. turėti vidurinį išsilavinimą;

5. būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose. Sveikatos būklės reikalavimus nustato teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrai;

6. būti tokio bendrojo fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose. Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus nustato teisingumo ministras.

 

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą negali būti priimtas:

1. jeigu jis buvo atleistas iš tarnybos, pareigų ar darbo už tarnybinį (drausmės) nusižengimą ir nuo atleidimo dienos nepraėjo 3 metai;

2. jeigu Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose eina pareigas jo sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo, su kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys;

3. kuris yra įtariamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu;

4. kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar panaikintas, arba pripažintas kaltu už kitos nusikalstamos veikos padarymą ir nuo teismo nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo dienos nepraėjo 5 metai, arba kuris turi teistumą dėl (padaryto) nusikaltimo;

5. kurio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę ir tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

 

 

ASMENŲ ATRANKOS IR PRIĖMIMO Į KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRĄ TVARKA

 

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal Pataisos pareigūnų modulinę profesinio mokymo programą, pataisos įstaigos arba tardymo izoliatoriaus administracijos padaliniui, vykdančiam personalo administravimo funkcijas, pateikia:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

2. brandos atestatą ir jo priedus (originalai arba notaro patvirtintos kopijos);

Pataisos įstaiga arba tardymo izoliatorius, gavę nurodytų dokumentų kopijas, Statuto nustatyta tvarka nustato, ar pretendentas, pageidaujantis mokytis Mokymo centre, atitinka Statuto nustatytus reikalavimus.

Pataisos įstaiga arba tardymo izoliatorius, nustatę, kad pretendentas atitinka Statuto nustatytus reikalavimus, išduoda jam siuntimą į Mokymo centrą ir visus dokumentus, susijusius su pretendentu, nusiunčia į Mokymo centrą.

 

 

ATRANKOS VYKDYMAS

 

Asmuo atvykęs į atranką mokymo centre, atrankos komisijai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atrankos komisija:

1. suteikia pretendentui atpažinimo kodą;

2. nustato pretendentų žinių konkursinį balą;

3. įvertina pretendentų loginio mąstymo, teksto suvokimo, praktinės situacijos įvertinimo ir sprendimų priėmimo gebėjimus;

4. nustato bendrų gebėjimų konkursinį balą.

Mokytis į Mokymo centrą atrenkami didžiausius (mažėjimo tvarka) bendrus konkursinius balus surinkę pretendentai, atsižvelgiant į nustatytą asmenų priėmimo į Mokymo centrą kvotą.

Per 15 kalendorinių dienų po atrankos rezultatų paskelbimo su atrinktais mokytis pretendentais teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma mokymo sutartis.

 

Informacija atnaujinta 2016 m. kovo 10 d. 13:05

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Mokymo renginių kalendorius

 
2016 m. gegužė
 
P
A
T
K
P
Š
S
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos