Asmens duomenų apsauga

Alicja Nekrošienė yra paskirta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (Mokymo centras) duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė Mokymo centro duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą Mokymo centre.

 

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Alicja Nekrošienė

Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius

tel. +370 5 2718537,

el. p. duomenusauga@kdmc.lt   

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 6 d. 08:19

Mokymo renginių kalendorius

 
2023 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Visi renginiai ir įvykiai