Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. 

ina.dikciene@kalejimai.lt

 

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-13.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 
 
 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Projektas "Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos veiklos efektyvinimas nuteistųjų ir suimtųjų mokymo srityje“

 

Projekto vykdytojas - Kauno tardymo izoliatorius

 

Projekto partneriai – Elblago sulaikymo centras (Lenkijos Respublika), Talino kalėjimas (Estijos Respublika)

 

Projekto tikslai: 1) Tobulinant suaugusiųjų švietimo programas (įvedus naujų mokymosi priemonių, metodų, programų, sudarius sąlygas kūrybiškam mokymuisi) padidinti besimokančiųjų skaičių; 2) įtraukti į socialinės reintegracijos procesus kuo daugiau tardymo izoliatoriaus darbuotojų taip reaguojant į į naujus ideologinius pokyčius Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje (didesnis dėmesys socialiniai integracijai, dinaminės apsaugos taikymas); 3) peržiūrėti Kauno tardymo izoliatoriaus teikiamas suaugusiųjų švietimo paslaugas, pasitelkiant išorinius suaugusiųjų švietimo srities specialistus; 4) teikti kokybiškas paslaugas, didinti įstaigos veiklos efektyvumą suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekte dalyvauja Kauno tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus, Apsaugos ir priežiūros skyriaus ir Psichologinės tarnybos darbuotojai. Tikslinė projekto grupė sudaryta iš 8 asmenų.

Įgyvendinus šį projektą tikimasis įtraukti didesnį skaičių suimtųjų ir nuteistųjų į suaugusiųjų švietimo programas. Pozityvus suimtųjų ir nuteistųjų užimtumas per bendrųjų kompetencijų lavinimą turėtų sukurti produktyvesnius ir tarpusavio atvirumo grįstus santykius tarp tardymo izoliatoriuje laikomų asmenų ir darbuotojų, tuo pačiu būtų praktiškai įgyvendinami dinaminės apsaugos principai. Tardymo izoliatoriaus darbuotojai geriau susipažinę su suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairove turėtų aktyviau įsitraukti į suaugusiųjų švietimo veiklą, inicijuoti naujoves šioje srityje. Suaugusiųjų suimtųjų ir nuteistųjų švietimo paslaugų tobulinimas ir visuomenės dėmesys socialiai jautrių grupių mokymosi poreikiams nacionaliniu ir europiniu lygmeniu prisidės prie tolerantiškumo formavimo bei stereotipinio požiūrio į suimtuosius ir nuteistuosius bei įkalinimo įstaigas, keitimo.

 

Projekto biudžetas – 7 884,00 EUR.

 

Finansavimo šaltinisŠis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugsėjo 1 d.

 


 

 Vykdant projektą ”Suaugusių švietėjų kompetencijų tobulinimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos veiklos efektyvinimas nuteistųjų ir suimtųjų mokymo srityje“, Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai 2017 m. rugpjūčio 29 d. dalyvavo gerosios patirties perėmimo vizituose Tautinių bendrijų namuose bei Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre. Vizito metu susipažinta su įstaigų veikla, suaugusiųjų švietėjų darbo specifika, visuomenėje egzistuojančiais stereotipais, taikomais metodais bei kylančiomis problemomis švietimo procese.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 


 

 Vykdant projektą ”Suaugusių švietėjų kompetencijų tobulinimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos veiklos efektyvinimas nuteistųjų ir suimtųjų mokymo srityje“, Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai 2017 m. rugpjūčio 22-25 d. dalyvavo gerosios patirties perėmimo vizite Talino kalėjime (EstijosRespublika). Susitikimų metu buvo pristatyta įstaigos istorija, jos struktūra, susipažinta su švietimo sistema. Delegacijos nariai dalyvavo diskusijose su socialiniais darbuotojais, pedagogais, neformaliųjų suaugusiųjų švietimo užsiėmimų organizatoriais bei vedėjais, psichologais, apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnais.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

  


 

 Vykdant projektą ”Suaugusių švietėjų kompetencijų tobulinimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos veiklos efektyvinimas nuteistųjų ir suimtųjų mokymo srityje“, šeši Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai 2017 m. gegužės 23-26 d. lankėsi gerosios patirties perėmimo vizite Lenkijos Respublikos Elblag tardymo izoliatoriuje. Susitikimų metu buvo pristatyta įstaigos istorija, jos struktūra, švietimo bei nuteistųjų įdarbinimo sistema. Delegacijos nariai aktyviai dalyvavo diskusijose su socialiniais darbuotojais, pedagogais, psichologais, terapeutais, apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnais.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

 


 

 Vykdant projektą ”Suaugusių švietėjų kompetencijų tobulinimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos veiklos efektyvinimas nuteistųjų ir suimtųjų mokymo srityje“, keturi Kauno tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus bei Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai 2017 m. balandžio 4-7 d. lankėsi gerosios patirties perėmimo vizite Estijos Respublikos Talino kalėjime, kurio metu dalyvavo konsultacijose ir diskusijose su socialiniais darbuotojais, metodininkais, laisvalaikio užimtumo vadovais, apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnais.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

  


 

Vizitas pabėgėlių priėmimo centre Rukloje

Kauno tardymo izoliatoriuje šiuo metu yra vykdomas projektas „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos veiklos efektyvinimas nuteistųjų ir suimtųjų mokymo srityje“. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, lapkričio 18 dieną įstaigos atstovai lankėsi Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje. Vizito metu buvo siekiama susipažinti su įstaigos veikla, suaugusiųjų švietėjų darbo specifika, taikomais metodais bei kylančiomis problemomis edukacijos procese.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017 m. rugpjūčio 31 d. 11:46