Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. administracija.kaunas@kalejimai.lt

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. info@kaunoti.lt

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. info@kaunoti.lt

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-15.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Projekto įgyvendinimas

 

 

This project has been funded with the support from the Lifelong Learning Programme that is administered by the Education Exchanges Support Foundation in the Republic of Lithuania. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Education Exchanges Support Foundation and the European Comission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Pateikta informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Pirmasis „Grundtvig mokymosi partnerysčių“ projekto partnerių susitikimas prasidėjo susitikimo projekto koordinatoriaus (Kauno tardymo izoliatoriaus direktorės Živilės Mikėnaitės) sveikinimo žodžiu.

Pirmąją susitikimo dieną (2012-12-04) trumpai buvo pristatytas projektas, jo tikslas, laukiami rezultatai, numatomos veiklos. Kauno tardymo izoliatoriaus projekto darbo grupės vadovas direktoriaus pavaduotojas Arvydas Venclovas projekto partneriams trumpai pristatė Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo sistemą, Kauno TI uždavinius ir funkcijas, komandos narius, dirbančius prie projekto.
Olomouc tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas Tomas Dostal projekto partneriams trumpai pristatė Čekijos Respublikos Bausmių vykdymo sistemą, Olomouc tardymo izoliatoriaus uždavinius bei funkcijas, komandą, dirbančią prie projekto.
Latvijos Respublikos Kalėjimų administracijos Resocializacijos skyriaus vadovė Ilona Spure projekto partneriams trumpai pristatė Latvijos Respublikos Bausmių vykdymo sistemą, Liepojos kalėjimo uždavinius ir funkcijas, komandą, dirbančią prie projekto.
Pirmąją susitikimo dieną (2012-12-04) buvo išspręsti visi organizaciniai projekto klausimai: sukurtas bendras projekto logotipas, numatytos galutinio produkto (vadovo) gairės, nutarta naudotis „Google sites“ ir „Google docs“ ir kt.).

2012-12-05 projekto partneriai diskutavo dėl:
- projekte dalyvausiančių Kauno ir Olomouc tardymo izoliatorių bei Liepojos kalėjimo nuteistųjų (iš kurių bus renkama tikslinė grupė) bendrųjų charakteristikų;
- projekto tikslinės grupės atrankos kriterijų;
- nuteistųjų socialinių įgūdžių įvertinimo anketų, klausimynų (buvo pristatyti siūlomi pavyzdžiai);
- bendro klausimyno sudarymo;
- kito susitikimo datos.

Partneriai pasidalino užduotimis, kurias reikia atlikti iki kito partnerių susitikimo; aptarta projekto sklaida ir vertinimas (pateikti pasiūlymai kaip vykdyti projekto sklaidą ir atlikti vertinimą). Pristatytos projekto įgyvendinimo eigos (monitoringo) ir tikslų pasiekimo ataskaitų formos, svečiams pateiktos anketos susitikimui įvertinti, pateikti pasiūlymai dėl kito susitikimo organizavimo gerinimo.
Čekijos Respublikos ir Latvijos Respublikos bausmių vykdymo sistemų atstovai turėjo galimybę apsilankyti Kauno tardymo izoliatoriaus režiminio korpuso patalpose, domėjosi suimtųjų, nuteistųjų laikymo sąlygomis, jų laisvalaikio organizavimu, įstaigoje vykstančiais kultūriniais renginiais. Taip pat susipažino su Kauno miestu, jo istorija, aplankė žymius architektūrinius paminklus.


Antrojo susitikimo metu projekto partneriai susipažino su partnerių atliktais „namų darbų“ rezultatais: (interviu su nuteistaisiais, pasidalino iškilusiomis problemomis apklausiant nuteistuosius bei aptarė iškilusių  problemų sprendimų galimybes; pristatė savo siūlomas temas socialinių įgūdžių programos moduliams). Partneriai priėmė sprendimą dėl socialinių įgūdžių programos modulių turinio, dėl veiklų nuteistiesiems struktūros bei atgalinio ryšio, kuris bus taikomas įvertinti ir apibendrinti veiklų rezultatus, tipo ir struktūros. Kiekvienos šalies projekto grupė iki kito susitikimo turi paruošti temas pirmajam moduliui.


Trečiojo susitikimo metu, vykusio 2013 m. gegužės 27 - 30 dienomis Liepojos mieste, Latvijos Respublikoje, projekto partneriai pristatė paruoštas pirmojo modulio „Santykis su savimi“ temas: „Mano identitetas“ (Latvijos Respublika), „Savigarba“ (Čekijos Respublika), „Pasitikėjimas savimi“ (Lietuvos Respublika), „Vertybės“ (resursų atpažinimas) (Čekijos Respublika), „Sugebėjimas atpažinti ir išreikšti emocijas“ (Latvijos Respublika), „Motyvacija“ (Lietuvos Respublika). Išklausytos visų projekto dalyvių nuomonės, pastabos bei pasiūlymai dėl pateiktų temų. Pirmas programos modulis „Santykis su savimi“ paruoštas praktiniam taikymui.Susitikimo metu buvo paskirstytos antrojo modulio „Santykis su kitais“ temos, kurias kiekvienas Projekto partneris turės paruošti iki kito susitikimo.


Ketvirtojo susitikimo metu, įvykusio 2013 m. rugpjūčio 5  - 9 dienomis, projekto partneriai pristatė paruoštas antrojo modulio „Santykis su kitais“ temas: „Stereotipai ir klaidingi įsitikinimai/suvokimo klaidos“ (Čekijos Respublika), „Adekvatus kitų suvokimas“ (Latvijos Respublika), „Savęs pristatymas“ (Lietuvos Respublika), „Bendravimo stiliai“ (Lietuvos Respublika), „Bendravimo įgūdžiai“ (Latvijos Respublika), „Konfliktų valdymas“ (Čekijos Respublika). Išklausius visų projekto dalyvių nuomones, įvertinus pastabas bei pasiūlymus, antrasis programos modulis „Santykis su kitais“ paruoštas praktiniam taikymui. Susitikimo metu buvo paskirstytos trečiojo  modulio „Santykis su veikla“ temos, kurias kiekvienas projekto partneris turės paruošti iki kito susitikimo. 


Projekto „Grundtvig programos mokymosi partnerysčių“ poveikio vertinimo įstaigoms ir dalyviams ataskaita

Penktojo  susitikimo metu, įvykusio 2013 m. rugsėjo 30 - spalio 4 dienomis, projekto partneriai pristatė paruoštas trečiojo modulio „Santykis su veikla“ temas: „Sugebėjimas dirbti komandoje“ (Čekijos Respublika), „Finansinis raštingumas“ (Latvijos Respublika), „Sugebėjimas susirasti darbą“ (Lietuvos Respublika), „Sugebėjimas pasirūpinti savo psichine sveikata“ (Lietuvos Respublika), „Sugebėjimas prašyti pagalbos ir palaikymo“ (Latvijos Respublika), „Laiko planavimas“ (Čekijos Respublika). Išklausius visų projekto dalyvių nuomones, pastabas ir pasiūlymus, trečiasis programos modulis „Santykis su veikla“ paruoštas praktiniam taikymui.
Šeštasis partnerių susitikimas numatomas Kauno tardymo izoliatoriuje gruodžio mėnesį.


Šeštojo susitikimo metu, įvykusio 2013 m. gruodžio 16-18 dienomis, projekto partneriai aptarė pirmojo modulio „Santykis su savimi“ temų praktinio taikymo rezultatus. Modulio temos „Mano tapatybė“, „Savigarba“, „Pasitikėjimas savimi“, „Vertybės“, „Sugebėjimas atpažinti ir išreikšti emocijas“, „Motyvacija“ buvo praktiškai taikomos Kauno tardymo izoliatoriaus, Olomouc tardymo izoliatoriaus 9Čekijos Respublika), Liepojos kalėjimo (Latvijos Respublika) nuteistųjų tikslinėse grupėse. Projekto partneriai pareiškė pastabas, pateikė pasiūlymus dėl užsiėmimų turinio tobulinimo, įvertino sunkumus, su kuriais susidūrė vesdami praktinius užsiėmimus. Septintasis partnerių susitikimas numatomas Olomouc tardymo izoliatoriuje (Čekijos Respublika) 2014 m. vasario mėnesį.

Įgyvendinant Grundtvig mokymosi partnerystės projektą „The Creation and the Implementation of Social Skills  Development Program for Convicts“ 2014 m. vasario 18 d. Kauno tardymo izoliatoriuje pirmieji 14 ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų baigė 40-ies akademinių valandų, 20-ies užsiėmimų Socialinių įgūdžių ugdymo programą. Šią programą bendradarbiaudami sukūrė Kauno ir Olomouc tardymo izoliatorių bei Liepojos kalėjimo specialistai.
Nuteistieji užsiėmimų metu turėjo galimybę geriau pažinti save, mokėsi spręsti konfliktus, praktiškai išbandė įvairias gyvenimiškas situacijas bei įgijo darbo grupėje patirties.
Nuteistieji, apibendrindami savo patirtį programoje, sakė, kad didžiausią įspūdį paliko užduotys naudojant video kamerą, situacijų vaidinimas ir jų aptarimas. Projekto dalyvių nuomone, programa ypač naudinga ruošiantis išeiti į laisvę, nes temos turi praktinę vertę.


Septintasis „Grundtvig programos mokymosi partnerysčių" projekto partnerių susitikimas įvyko Čekijos Respublikoje, Olomouc tardymo izoliatoriuje
2014 m. vasario 24-27 dienomis Olomouc tardymo izoliatoriuje (Čekijos Respublika) įvyko septintasis „Grundtvig programos mokymosi partnerysčių“ projekto partnerių susitikimas.
Susitikimo metu projekto partneriai aptarė antrojo modulio „Santykis su kitais“ temų praktinio taikymo rezultatus. Modulio užsiėmimai: „Stereotipai ir klaidingi įsitikinimai/suvokimo klaidos“, „Adekvatus kitų suvokimas“, „Savęs pristatymas“, „Bendravimo stiliai“, „Bendravimo įgūdžiai“, „Konfliktų valdymas“ buvo vedami Kauno tardymo izoliatoriaus, Olomouc (Čekija) tardymo izoliatoriaus, Liepojos (Latvija) kalėjimo nuteistųjų tikslinėms grupėms. Projekto partneriai pareiškė pastabas, pateikė pasiūlymus, įvertino sunkumus, su kuriais susidūrė praktiniuose užsiėmimuose su nuteistaisiais. Aštuntasis partnerių susitikimas numatomas Latvijoje, Liepojos kalėjime gegužės mėnesį.
Projektas vykdomas nuo 2012 m. gruodžio 4 d.
Finansuojamas iš Europos Komisijos paramos.


Aštuntasis „Grundtvig programos mokymosi partnerysčių" projekto partnerių susitikimas Latvijoje, Liepojos tardymo izoliatoriuje
2014 m. gegužės 19-21 dienomis Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai dalyvavo Liepojos tardymo izoliatoriuje (Latvija) Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projekto aštuntajame partnerių susitikime. Susitikimo metu projekto partneriai aptarė trečiojo modulio „Santykis su veikla“ temų praktinio taikymo rezultatus. Modulio užsiėmimai „Sugebėjimas susirasti darbą“, „Sugebėjimas dirbti komandoje“, „Finansinis raštingumas“, „Sugebėjimas pasirūpinti savo psichine ir fizine sveikata“, „Laiko planavimas“, „Sugebėjimas prašyti pagalbos ir palaikymo“ buvo vedami Kauno tardymo izoliatoriaus, Olomouc (Čekija) tardymo izoliatoriaus, Liepojos (Latvija) kalėjimo nuteistųjų tikslinėms grupėms. Projekto partneriai pareiškė pastabas, pateikė pasiūlymus, įvertino sunkumus, su kuriais susidūrė praktiniuose užsiėmimuose su nuteistaisiais. Devintasis „Grundtvig programos mokymosi partnerysčių" projekto partnerių susitikimas – baigiamoji konferencija numatomas Lietuvoje birželio 26 dieną.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Birželio 26 d. įvyko baigiamoji konferencija, kurioje buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga ir pristatyti pasiekti projekto rezultatai. Konferencijoje dalyvavo Latvijos kalėjimų administracijos vadovė Ilona Spure kartu su projektą vykdžiusia komanda iš Liepojos kalėjimo, Olomouc tardymo izoliatoriaus vadovybė kartu su projektą šioje įstaigoje įgyvendinusiais kolegomis, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų atstovai. Konferencijos organizatoriai ir svečiai papasakojo savo patirtį rengiant ir praktiškai taikant nuteistųjų socialinių įgūdžių programą bei įspūdžius apie projekto partnerių susitikimus. Konferencijos dalyviams buvo pristatytas projekto produktas – Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programa, kurią sudaro 3 moduliai (skirtingos temos) su atskiromis potemėmis.

Kaip teigė Tomaš Dostal, Olomouc tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas, „nepaisant kalbos barjero ir didžiulio triūso, buvo ir daug džiaugsmingų akimirkų: įgyta daug patirties bendradarbiaujant su kolegomis, sužinota apie visų trijų šalių tradicijas, papročius, kultūrą. Galima drąsiai teigti, jog projektas pavyko“. Šį projektą, suvienijusį tris tautas bendram tikslui, Liepojos kalėjimo direktorius Raitis Žvagins simboliškai pavadino „plaukimu viena valtimi“.

Projekto pagalba buvo sukurtas ne tik intelektualinės veiklos produktas – Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programa, bet ir užsimezgė nauja, tvirta, graži draugystė.

Informacija atnaujinta 2014 m. liepos 2 d. 17:55