Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11

LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 428 396

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Projekto įgyvendinimo eiga

 

Projektinės veiklos mokymų pradžia

2013 m. kovo 28 d. Kauno tardymo izoliatorius kartu su dviem partneriais – Šiaulių tardymo izoliatoriumi bei Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pradėjo įgyvendinti projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.
Siekiant profesionaliai ir sėkmingai įdiegti kokybės vadybos sistemos modelius Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių valdymo ir administravimo veiklose, yra būtini atitinkami šių įstaigų personalo administraciniai gebėjimai. Atsižvelgiant į tai, Projekto įgyvendinimo metu didelės pastangos bei investicijos bus skiriamos personalo mokymams.
2013 m. balandžio 23 d. įvyko pirmasis šio projekto renginys - mokymai apie visuotinę kokybės vadybą vadovams ir aukštesniosios grandies specialistams "Kokybės vadybos modeliai ir Bendrojo vertinimo modelio (BVM) 2013 m. versija". Mokymuose dalyvavo 5 Kalėjimų departamento, 13 Kauno tardymo izoliatoriaus bei 12 Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovų. Mokymų metu buvo pristatyta naujausia Bendrojo vertinimo modelio 2013 m. versija ir pagrindiniai šio kokybės vadybos modelio taikymo principai. Mokymus vedė Patrick Staes – Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) Bendrojo vertinimo modelio išteklių centro direktorius ir Nick Thijs – Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) lektorius.

 

Projekto mokymai įsivertinimo grupėms

2013 m. balandžio 24-26 dienomis Kaune vyko projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ mokymai apie Bendrojo vertinimo modelio taikymą įsivertinimo grupėms - "Bendrojo vertinimo modelio (BVM) 2013 m. versijos diegimas". Mokymuose dalyvavo įsivertinimo grupių nariai - po 12 Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių atstovų. Lektoriai, Patrick Staes ir Nick Thijs, turintys Bendrojo vertinimo modelio taikymo užsienio įkalinimo įstaigose patirties, aptarė bendruosius kokybės vadybos metodų taikymo viešajame sektoriuje principus ir naujausios Bendrojo vertinimo modelio versijos ypatumus. Kadangi šių mokymų metu buvo siekiama parengti įsivertinimo grupių narius atlikti įstaigų vidaus veiklos įsivertinimą bei parengti veiksmų tobulinimo planą, lektoriai didelį dėmesį skyrė vertinimo modelio taikymo procedūrų, balų skaičiavimo metodikos, organizacijos veiklos tobulinimo plano bei dažniausiai pasitaikančių kliūčių atpažinimo bei šalinimo būdų aptarimui. 

 

 

Projekto dalyvių mokomasis vizitas Belgijoje

Įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ 18 asmenų delegacija iš Lietuvos, kurią sudarė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių darbuotojai, 2013 m. birželio 3 – 7 dienomis lankėsi Belgijoje. Vizito tikslas – perimti gerąją patirtį kokybės vadybos sistemos diegimo srityje ir skatinti tarptautinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Organizuojant šią projektinę veiklą, Belgija, kaip tikslinė šalis vizitui buvo pasirinkta dėl aktyviai šios šalies bausmių vykdymo sistemoje taikomo/pritaikyto Bendrojo vertinimo modelio. Belgijoje yra iš viso 35 bausmių vykdymo sistemos įstaigos, iš jų - 31 diegiančių (įsidiegusių) bendrąjį vertinimo modelį.
Vizito metu buvo aplankyti 4 Belgijos kalėjimai - Brugge, Ghent, Leuven bei Hasselt – ir Generalinis kalėjimų direktoratas Briuselyje. Susipažinta su bausmių vykdymo sistemos Belgijos Karalystėje struktūra, laisvės atėmimo bausmę ir suėmimą vykdančių įstaigų struktūromis, istorija, veikla, infrastruktūra, teisiniu reguliavimu, strateginio veiklos planavimo ypatumais, žmogiškųjų išteklių vadybos principais, darbuotojų darbo sąlygomis, socialinėmis garantijomis, įstaigų apsaugos sistemomis, suimtųjų ir nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, įdarbinimu, visuomeninių organizacijų bei bendruomenių vaidmeniu pataisos institucijų veikloje.
Vizito metu projekto dalyviai ypač domėjosi šiuolaikinių kokybės vadybos modelių diegimo bei jų praktinio taikymo Belgijos įkalinimo įstaigose ypatumais ir perspektyvomis. Tikimasi, jog Belgijos bausmių vykdymo sistemos administracijos patirtis, taikant Bendrąjį vertinimo modelį, bus naudinga diegiant kokybės vadybos sistemą Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose.

 

 

Projekto įsivertinimo grupių tarpinstitucinė diskusija

2013 m. rugsėjo 12-13 dienomis Šiauliuose įvyko projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ įsivertinimo grupių tarpinstitucinė diskusija. Dviejų dienų trukmės renginyje įsivertinimo grupės prisiminė bendrojo vertinimo modelio (toliau – BVM) įgyvendinimo procedūros pagrindinius principus. Renginio metu buvo sudarytos 2-3 asmenų grupės ir paskirstyti kriterijai, pagal kuriuos bus vykdomas individualus institucijų veiklos vertinimas. Atsižvelgiant į įsivertinimo grupių konsultantės Renatos Sadzevičiūtės pastabas, buvo sudarytos preliminarios įsivertinimo proceso plano gairės – aptartos naudotinos sąvokos, apibrėžtos įsivertinimo grupių narių funkcijos. Taip pat buvo sudarytas įsivertinimo darbų grafikas, kuriuo vadovaujantis Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje bus vykdomas įsivertinimo procesas.

 

Projekto mokymai įsivertinimo ir tikslinėms grupėms

2013 m. spalio 8-9 dienomis ir spalio 10-11 dienomis Palangoje įvyko projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ mokymai-seminaras apie organizacijos veiklos procesų valdymą. Kiekviename dviejų dienų užsiėmime dalyvavo 30 asmenų grupė iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, iš Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių. Šie mokymai buvo skirti projekto įsivertinimo ir tikslinėms grupėms. Įsivertinimo grupės nariams prieš atliekant įstaigų vidaus veiklos įsivertinimą bei rengiant veiksmų tobulinimo planą, buvo aktualu sužinoti, kaip atpažinti ir sistemiškai analizuoti organizacijos veiklos procesus. Tikslinių grupių nariai - projekto partnerių-įstaigų vadovybė, skyrių viršininkai bei atskirų sričių specialistai, kurie įgyvendinant projektą priims sprendimus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, - įgijo žinių apie organizacijoje vykstančių procesų tarpusavio priklausomybę bei galimybę optimizuoti darbo efektyvumą tobulinant veiklos turinį.
Mokymus-seminarą vedė lektorius Juozas Mikulis.

 

Kauno tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupės darbo pradžia

2013 m. lapkričio 4 d. darbą pradėjo projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ Kauno tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupė. Šios, kaip ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus, Įsivertinimo grupės nariai, vadovaudamiesi Bendrojo vertinimo modelio metodika, atliks individualų įstaigos veiklos vertinimą, skirtą nustatyti stipriąsias ir tobulintinas įstaigos veiklos sritis. Pirmoji Įsivertinimo grupės užduotis – sudaryti klausimyną, pagal kurį bus atliekamas individualus vertinimas pagal dalinius kriterijus.

 

Įsivertinimo grupės narių pasitarimas

2013 m. lapkričio 25 d. įvyko Kauno tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupės narių pasitarimas. Šiame pasitarime darbo grupelės pristatė klausimus (pavyzdžius), kurie bus naudojami, atliekant individualų vertinimą bei renkant veiklos vertinimo įrodymus pagal 9 kriterijus ir juos sudarančius dalinius kriterijus.

 

Projekto mokymai įsivertinimo ir tikslinėms grupėms

 

2014 m. kovo 25-26 ir kovo 27-28 dienomis Palangoje įvyko projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ mokymai-seminaras „Pažangių vadybos principų pristatymas ir praktinis kokybės vadybos priemonių taikymas viešajame sektoriuje“. Kiekviename dviejų dienų užsiėmime dalyvavo 30 asmenų grupė iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, iš Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių. Šie mokymai buvo skirti projekto įsivertinimo ir tikslinėms grupėms.

Įsivertinimo grupės nariai ir tikslinės grupės atstovai susipažino su vadybiniais organizacijos metodais, pagrįstais procesiniu veiklos valdymo požiūriu, ir šių metodų taikymo pavyzdžiais įvairiuose lygmenyse – darbuotojo-vadovo santykyje, skyriaus (padalinio) apibrėžtyje ir visos organizacijos kontekste. Mokymai buvo naudingi tuo, jog dalyviai kėlė aktualius įstaigoms klausimus ir diskusijų metu patys ieškojo situacijų sprendimo būdų, atrasdami viešojo sektoriaus veiklą įgalinančius ir ribojančius veiksnius.

Mokymus-seminarą vedė lektoriai Dalius Serafinas ir Justas Malkauskas.

 

Apklausos rezultatai: Kauno TI laikomi suimtieji ir nuteistieji bei bendradarbiaujančios organizacijos ir ūkio subjektai įvertino įstaigos darbuotojų mandagumą

 

Įgyvendinant projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ veiklą 1.2.2 „Veiklos įsivertinimui atlikti reikalingos apklausos vykdymas“, 2014 m. balandžio-gegužės mėn. Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo vykdomas visuomenės nuomonės tyrimas įstaigų veiklai ir jų teikiamų paslaugų įvertinimui atlikti. Tyrime dalyvavo ir anketas pildė abiejų įstaigų buvę ir esami nuteistieji ir suimtieji, suimtųjų ir nuteistųjų artimieji, giminės ir draugai, bendradarbiaujančių su minėtomis įstaigomis teisėsaugos institucijų atstovai bei bendradarbiaujančių ūkio subjektų ir organizacijų atstovai.

Teisėsaugos institucijų, bendradarbiaujančių ūkio subjektų ir kitų organizacijų atstovai pastebėjo, jog Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai yra per daug apkrauti biurokratinių raštų rengimu. Apibūdindami žmogiškuosius faktorius, tyrimo anketas pildę bendradarbiaujančių ūkio subjektų ir organizacijų atstovai, aukštais balais įvertino tai, kad bendradarbiavimas su Kauno tardymo izoliatoriumi vyksta nepažeidžiant dokumentų rengimo taisyklių, Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs. Itin teigiamai įvertinta įstaigos internetinė svetainė - 9,4 balo iš 10 galimų skirta informacijos, skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje viešojoje erdvėje apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas, pakankamumas.

Kauno tardymo izoliatoriuje laikomi suimtieji ir nuteistieji taip pat įvertino tai, jog Kauno tardymo izoliatoriaus atskirų grupių darbuotojai yra mandagūs, laikosi įstatymų. Suimtųjų ir nuteistųjų nuomone, vienu iš aukščiausių balų įvertinta įstaigoje suteikiama galimybė mokytis, mėgstamos literatūros įstaigos bibliotekoje gausa bei informacijos apie įstaigos vidaus prieinamumas. Žemesni balai skirti vertinant sportinių renginių pakankamumą bei supažindinimą su įdarbinimo galimybėmis ir užimtumu išėjus į laisvę.

Reikšdami nuomonę apie įstaigos buitines sąlygas, suimieji ir nuteistieji geriausiai įvertino konfliktų nebuvimą su pareigūnais (būrių viršininkais, pareigūnais) bei vadovybe.

Suimtųjų ir nuteistųjų artimieji, giminės ir draugai, besikreipiantys į įstaigą ir besinaudojantys įstaigos administracinėmis paslaugomis, įstaigos darbuotojus teigiamai įvertino už savo darbo išmanymą, mandagumą ir paslaugumą. Žemiausiais balais suinteresuoti asmenys vertino paslaugų suteikimo terminą bei informacijos bei paslaugų suteikimo procedūrų biurokratiškumą.

Buvusių Kauno tardymo izoliatoriuje suimtųjų ir nuteistųjų atsakymai apie buitines sąlygas, užimtumą, santykius su įstaigos darbuotojais, pasiskirstė panašiai kaip ir esamų Kauno tardymo izoliatoriuje suimtųjų ir nuteistųjų atsakymai.

Teisėsaugos institucijų, su kuriomis bendradarbiauja Kauno tardymo izoliatorius, atstovai pačius aukščiausius balus už bendradarbiavimo kokybę skyrė įstaigos vadovybei. Teisėsaugos institucijos bendradarbiavimą su Kauno tardymo izoliatoriumi apibūdina kaip vykstantį nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laikantis nustatytų laiko terminų ir dokumentų rengimo taisyklių, pabrėžiama, jog darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs. Nors pripažįstama, jog procedūros dažnai yra biurokratiškos, vis dėlto Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai atsižvelgia į pastabas ir yra linkę ieškoti kompromisinių sprendimų.

Tyrimo dalyviai anketose galėjo atsakyti į standartizuotus klausimus ir patys įrašyti pastabas bei pasiūlymus. Buvo siūloma daugiau teikti visuomenei informacijos apie save, užsiimti švietėjiška veikla ir prevencija; labiau skatinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Taip pat Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai paraginti didinti studentų atliekamos praktikos efektyvumą bei teikti pasiūlymus, kaip geriau paruošti studentus.

Šis sociologinis tyrimas buvo techniškai sudėtingas dėl tikslinių grupių, dalyvavusių apklausoje, įvairovės. Tyrimo rezultatai pateisino įdėtų pastangų apimtį ir manytina, jog iš įvairių pozicijų pateiktos nuomonės sudaro išties išsamų vaizdą apie stipriąsias ir tobulintinas Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos sritis. 

Tyrimą vykdė Uždaroji akcinė bendrovė „Socialinės informacijos centras“.

Paslauga apmokėta iš Europos socialinio fondo lėšų, skirtų įgyvendinti projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.

 

Įsivertinimo grupių konsensuso seminaras

 

2014 m. birželio 17 d. Kauno tardymo izoliatoriuje, įvyko Kauno tardymo izoliatoriaus ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus įsivertinimo grupių konsensuso seminaras.  Konsensuso seminaro metu buvo aptarti Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertinimo grupių atlikti individualaus įsivertinimo darbai.  Siekiant konsensuso, dėl kiekvieno dalinio kriterijaus stipriųjų ir tobulintinų sričių, kiekvieno dalinio kriterijaus įvertinimo bei tobulintinų sričių prioritetų, atliktas komandinis veiklos įsivertinimo darbas.Įsivertinimo grupių konsultantė Renata Sadzevičiūtė įsivertinimo grupių darbą diegiant Bendrojo vertinimo modelį, apibūdino kaip reikšmingą ir svarbų įstaigų veiklos tobulinimo procese.

 

Kauno TI ir Šiaulių TI veiklos tobulinimo veiksmų planai

 

2014 m. gruodžio 31 d. Kauno tardymo izoliatoriaus ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus įsivertinimo grupės baigė įstaigos veiklos vertinimą pagal Bendrojo vertinimo modelį, apibendrino konsensuso ataskaitas ir sudarė Šiaulių TI veiklos tobulinimo veiksmų planą bei Kauno TI veiklos tobulinimo veiksmų planą 2015-2016 m.

 

Baigiamoji projekto konferencija

 

2015 m. kovo 18-19 d. įvyko projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ baigiamoji konferencija. Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir bausmių vykdymo sistemos atstovams, buvo pristatyta Kauno TI ir Šiaulių TI atliktas įstaigų veiklos įsivertinimas pagal 9 kriterijus, sudarančius Bendrąjį vertinimo modelį (toliau – BVM), bei įsivertinimo rezultatų pagrindu sudaryti įstaigų veiklos tobulinimo veiksmų planai. Konferencijos dalyviai sužinojo, kokios ir kokia seka buvo atliktos praktinės veiklos per 2 projekto vykdymo metus. Renginio metu buvo pristatytas ir vienas iš projekto rezultatų - informacinis leidinys "Bendrojo vertinimo modelio taikymas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje".

Savo patirtimi, rezultatais ir nauda taikant BVM pasidalino konferencijoje dalyvavę svečiai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Latvijos kalėjimų administracijos.

Renginio dalyviai išklausę pasisakymus apie BVM taikymo patirtį diskutavo apie viešojo sektoriaus įstaigos veiklos efektyvumą, priemones jam pasiekti bei įstaigos vadovybės, darbuotojų ir visuomenės dalyvavimo svarbą įgyvendinant įstaigų veiklos tobulinimo iniciatyvas.

_____________________________

 

Projekto metu sukurti produktai (projekto rezultatai):

 

1. Visuomenės nuomonės tyrimas apie Kauno TI ir Šiaulių TI (norėdami atsisiųsti, spauskite čia)

2. Informacinis leidinys „Bendrojo vertinimo modelio taikymas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ (norėdami atsisiųti, spauskite čia)

3. Kauno tardymo izoliatoriaus Veiklos tobulinimo priemonių, pasiūlytų diegiant Bendrojo vertinimo modelį, planas 2015-2016 m. (norėdami atsisiųsti, spauskite čia)

4. Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiksmų tobulinimo planas 2015-2016 m. (norėdami atsisiųsti, spauskite čia).

Informacija atnaujinta 2015 m. balandžio 22 d. 13:52

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos