Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

  

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 764 531

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI  8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Tarnybiniai nusižengimai

Darbuotojo, įvykdžiusio

tarnybinį nusižengimą,

kategorija

Nuobaudos

skyrimo

data

Nuobaudos

rūšis

Nuobaudos skyrimo priežastis

Vidurinės grandies

pareigūnas

2021-02-17 Pastaba Aplaidžiai vykdė Kauno NTI-PN pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijos nario pareigas

Vidurinės grandies

pareigūnas

2021-02-17 Pastaba Aplaidžiai vykdė Kauno NTI-PN pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijos nario pareigas

Karjeros valstybės

tarnautojas

2021-02-17 Pastaba Būdamas Centrinės inventorizacijos komisijos pirmininku, aplaidžiai vykdė savo pareigas, taip pat neužtikrino pavadžių darbuotojų darbo drausmės, užduočių vykdymo kokybės, netinkamai atliko vykdomų viešųjų pirkimų kontrolę

Vidurinės grandies

pareigūnas

2021-04-29 Pastaba Būdamas Drausmės komisijos nariu, kartu su kitais šios komisijos nariais aplaidžiai priėmė sprendimus, susijusius su nuteistųjų nubaudimu

Pirminės grandies

pareigūnas

2021-05-20 Papeikimas Neinformavo atitinkamų įstaigos darbuotojų ir įstaigos direktoriui nepateikė tarnybinio pranešimo apie specialiųjų priemonių (lazdos) panaudojimą
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 15 d. 15:59