Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11

LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 428 396

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Naujienos

Žmogiškųjų išteklių strategijos įgyvendinimas įstaigoje

2014-07-18

Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos priemonių planą, Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-112 patvirtintas Darbuotojų rezervo galimam perkėlimui į aukštesnes ar to paties lygio pareigas formavimo tvarkos aprašas. Juo vadovaujantis įstaigoje patvirtintas darbuotojų rezervo sąrašas galimam perkėlimui į aukštesnes ar to paties lygio pareigas. Rezervas sudarytas, siekiant suteikti galimybę iš anksto parengti įstaigos personalą aukštesnėms pareigybėms užimti, motyvuoti perspektyvius darbuotojus tobulėti, siekti geresnių darbo rezultatų, didinti jų pasitikėjimą savimi, tenkinti darbuotojų potencialo ugdymo ir profesinio augimo poreikius, mažinti personalo kaitą, leisti efektyviai panaudoti darbuotojų galimybes, didinti darbuotojų lojalumą įstaigai.

2014 m. vienas pagrindinių įstaigoje metų veiklos uždavinių bei Žmogiškųjų išteklių įgyvendinimo priemonių plane numatytų tikslų - personalo motyvacijos ir kompetencijų didinimas. Metinio pokalbio metu, įvertinus darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, įgūdžius bei siekiant ugdyti ir tobulinti darbuotojų gebėjimus, patvirtintas 2014 m. valstybės tarnautojų mokymų planas. Atsižvelgiant į minėtą planą, darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuos organizavo Kauno tardymo izoliatorius, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras ir kitos įstaigos. Darbuotojai dalyvavo ir projektiniuose mokymuose.

Per 2014 m. pirmą pusmetį įstaigoje kvalifikaciją kėlė 117 darbuotojų 411 kartų (vertinant mokymo dažnumą projektiniai mokymai sudarė 9,26 proc., mokymai Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centre - 16,54 proc. ir įstaigoje - 74,20 proc.). Iš 117 darbuotojų - 61 (52 proc.)        mokėsi Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centre. 2013 m. pirmą pusmetį kvalifikaciją kėlė 114 darbuotojų 322 kartus.  

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 11 d. 08:58