Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. 

ina.dikciene@kalejimai.lt

 

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-13.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 
 
 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Naujienos

Projektas „Kauno tardymo izoliatoriaus pastato, kurio unikalus Nr. 1901-9001-8015 atnaujinimas“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Kauno tardymo izoliatorius pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Kauno tardymo izoliatoriaus pastato, kurio unikalus Nr. 1901-9001-8015 atnaujinimas“ (projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0102) pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto tikslas – atnaujinti Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI) rėžiminį pastatą, adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas (Unikalus pastato Nr. 1901-9001-8015). Šiuo metu Kauno TI pastato infrastruktūra nusidėvėjusi. Pastatas baigtas statyti 1920 m. Įvertinus Kauno TI pastato energetinį ūkį buvo nustatyta, kad nerenovuotų pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. Pastato grindys ant grunto, nešiltintos, perdanga po nešildoma pastoge, mediniai langai, sutapdintas stogas, ventiliacijos sistema neatitinka keliamų reikalavimų, t. y. šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai, neefektyviai panaudojama šiluminė energija, nepakankamas vėdinimas. Vadovaujantis energetinio efektyvumo vertinimu, Kauno TI pastatas atitinka tik F energinio naudingumo klasę.

Pastato modernizavimo metu planuojama atlikti: medinių langų keitimą, sienų šiltinimą, rūsio sienų besiribojančių su išore šiltinimą, rūsio sienų besiribojančių su gruntu šiltinimą, sutapdinto stogo šiltinimą, perdangos po nešildoma pastoge šiltinimą, mechaninės vėdinimo sistemos atnaujinimą (modernizavimą).

Panaudojus ES struktūrinių fondų lėšas ir atnaujinus pastatą būtų pasiekti rezultatai:

- būtų prisidedama prie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos ir Europos Komisijos energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo;

- metinis galutinės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 262,39 MWh – ne mažiau nei 38,3 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;

- sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;

- sukurta patraukli ir sveika pastato aplinka bei pagerinta estetinė būklė;

- patrauklesnis bendras miesto įvaizdis;

- siekiama atnaujinto pastato energinio naudingumo klasė – C.

- sumažintos valstybės išlaidos dėl žalų suimtiesiems / nuteistiesiems atlyginimo už netinkamas laikymo sąlygas.

Įgyvendinus projektą bus atnaujintas Kauno tardymo izoliatoriaus rėžiminis pastatas, įstaiga taupys energijos sąnaudoms skirtas lėšas. Atnaujinus pastatą bus pagerintos Kauno tardymo izoliatoriuje laikomų suimtųjų (nuteistųjų) asmenų laikymo sąlygos ir įstaigos darbuotojų darbo sąlygos.

Šis projektas planuojamas įgyvendinti per 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

Nuoroda į projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/valstybei-nuosavybes-teise-priklausanciu-pastatu-atnaujinimas-ii

 

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. 15:34