Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. 

ina.dikciene@kalejimai.lt

 

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-13.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 
 
 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Naujienos

Dėl konsultavimosi procedūrų pradžios

2022-08-01

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO

 

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1-188

Kaunas

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio 4 dalimi, 208 straipsniu, atsižvelgdamas į Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašo, parengto vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Alytaus pataisos namų, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro, Kauno tardymo izoliatoriaus, Laisvės atėmimo vietų ligoninės, Marijampolės pataisos namų, Panevėžio pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Vilniaus pataisos namų direktorių 2022-07-25 įsakymu Nr. V-272 / Nr. 1-213 / Nr. V-40 / Nr. 1-180 / Nr. V-96 / Nr. V113 / Nr. V-77 / Nr. V-347 / Nr. 1-160 / Nr. 3-280, 11.4 papunktį:

  1. Skelbiu konsultavimosi su profesinėmis sąjungomis dėl įstaigos reorganizavimo teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems neigiamiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti procedūrų pradžią 2022 m. rugpjūčio 1 d. ir nustatau jų trukmę iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  2. Informuoju, kad įstaiga, Kauno tardymo izoliatorius, reorganizuojama prijungiant ją prie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (kurio pavadinimas po reorganizavimo – Lietuvos kalėjimų tarnyba). Reorganizavimą, vykdomą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2.101 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 20 d. nutarimą Nr. 769 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžias biudžetines įstaigas“, numatoma baigti 2022 m. gruodžio 31 d. Iki šios dienos reorganizuojamos įstaigos, Kauno tardymo izoliatoriaus, darbuotojams Darbo kodekso, Vidaus tarnybos statuto arba Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka bus pasiūlyta eiti pareigas po reorganizavimo veiksiančioje biudžetinėje įstaigoje – Lietuvos kalėjimų tarnyboje.
  3. Nurodau, kad:

   3.1.konsultacijų, kurių rezultatas įforminamas darbdavio ir profesinės sąjungos susitarimu, tikslas – susitarti, kokiais būdais ir priemonėmis galima išvengti Kauno tardymo izoliatoriaus reorganizavimo neigiamų teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ar juos sušvelninti;

    3.2.konsultacijos bus vedamos nuo pirmos konsultavimosi dienos šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu. Pasibaigus šiam terminui, jeigu profesinės sąjungos nepateiks savo nuomonės dėl šio įsakymo 2 punkte išdėstytų sprendimų, darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedūras.

   4. Pavedu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Dokumentų valdymo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kauno tardymo izoliatoriaus darbdavio lygmeniu veikiančias profesines sąjungas ir darbuotojus bei paskelbti jį įstaigos interneto svetainėje.

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Zaikauskas

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. 08:09