Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 764 531

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Naujienos

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų reorganizavimas

2020-04-08

 

 

SUDARYTAS

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-

pataisos namų direktoriaus ir Kauno tardymo

izoliatoriaus direktoriaus 2020 m. kovo 30 d.

įsakymu Nr. 1-72/1-50

 

 

KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu ir 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 235 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMA IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamo juridinio asmens duomenys:

3.1. pavadinimas – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Technikos g. 34, 51256 Kaunas, Lietuvos Respublika;

3.4. juridinio asmens kodas – 188722035;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens duomenys:

4.1. pavadinimas – Kauno tardymo izoliatorius;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kaunas, Lietuvos Respublika;

4.4. juridinio asmens kodas – 300013972;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno tardymo izoliatorių, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – reorganizuojama biudžetinė įstaiga Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai reorganizuojama ją prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Kauno tardymo izoliatoriaus, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama visas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas.

6. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių įstaigų bendrąsias funkcijas ir jų valdymą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, gerinti bausmių ir suėmimo vykdymą.

7. Po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai.

8. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kauno tardymo izoliatorius.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

9. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2020 m. rugpjūčio 3 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Kauno tardymo izoliatoriui.

10. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktorius sudaro biudžetinės įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus ir iki 2020 m. liepos 31 d. perduoda po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Kauno tardymo izoliatoriui.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno tardymo izoliatoriaus savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

12. Aprašas skelbiamas reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinių įstaigų interneto svetainėse (http://www.kaldep.lt/lt/nti-pn; http://www.kaldep.lt/lt/kaunoti) ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

______________

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 28 d. 11:53
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos