Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 764 531

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Naujienos

Viešoje erdvėje išplatinta tikrovės neatitinkanti melaginga informacija

2020-09-14

2020-09-09 buvęs Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų (toliau – Kauno NTI – PN) darbuotojas V. D. (statutinis valstybės tarnautojas) viešoje erdvėje išplatino tikrovės neatitinkančią, melagingą informaciją apie reorganizuotą įkalinimo įstaigą – Kauno tardymo izoliatorių (toliau - Kauno TI). Reaguodami į pateiktą melagingą informaciją, pateikiame faktinius duomenis:

V. D. komentaras: „apie darbuotojo išėjimą į pensiją darbdavys per TRIS darbo dienas privalo informuoti SODRĄ . Kauno TI tai nepadarė iki šiol, motyvuodami tuo, kad nespėja, nes nėra darbuotojų.“

Faktinės aplinkybės: Kauno TI Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai įstatymų nustatyta tvarka, t. y. 2019-08-04, pateikė duomenis apie darbuotojus, kurie buvo atleisti. Be visa to, svarbu tai, kad vadovaujantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 10 p. (<... Asmenys prašymus skirti pensiją ir priedą, taip pat prašymus dėl duomenų pateikimo apie tarnybos laiką po 1990 m. kovo 11 d. ir (ar) tarnybos laiką nuo 1990 m. balandžio 11 d. iki 1990 m. birželio 7 d. pateikia atvykę į atitinkamą tarnybą, įstaigą, karinį dalinį, kuriuose jie tarnauja arba tarnavo paskiausiai, arba atsiunčia registruotu laišku arba elektroniniais ryšiais....>) V. D. melagingų ir tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimo metu, t. y. 2020-09-09, nebuvo pateikęs prašymo Kauno TI direktoriui dėl dokumentų, reikalingų valstybinei pensijai gauti pateikimo. Prašymą jis pateikė tik 2020-09-10, t. y. jau po to, kai viešoje erdvėje paskleidė melagingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją.

V. D. komentaras: „Kokio velnio reikėjo išvaikyti nepilnamečių darbuotojus (tiesiogine to žodžio prasme)? Kam reikėjo atleisti visą buhalteriją, o dabar į jų vietas priiminėti naujus darbuotojus.“

Faktinės aplinkybės: Reorganizuojant įstaigą (Kauno NTI-PN jungiant prie Kauno TI) buvo patvirtinta nauja Kauno TI valdymo struktūra, pareigybių sąrašas, patvirtinti nauji pareigybių aprašymai. Kauno NTI – PN Turto valdymo skyriaus darbuotojams (buhalteriams), kaip beje ir kitiems įstaigos darbuotojams, buvo įteikti siūlymai užimti reorganizuotos įstaigos, Kauno TI, Turto valdymo skyriaus atitinkamas buhalterių pareigas, tačiau darbuotojos užimti siūlomų pareigų nesutiko. Be visa to, atsakingai pareiškiame, kad šiuo metu Kauno TI nėra priimtas nei vienas naujas Turto valdymo skyriaus specialistas (buhalteris). Funkcijų vykdymas užtikrinamas turimais žmogiškaisiais resursais. Svarbu paminėti ir tai, kad Kauno NTI – PN iki reorganizacijos, t. y. iki prijungimo prie Kauno TI, Turto valdymo skyriuje dirbo 4 buhalterės, kurių metinis darbo užmokesčio poreikis apie 82,0 tūkst. Eur, kai tuo tarpu įgyvendinus reorganizaciją analogiškoms funkcijos užtikrinti yra panaudojama apie 18,5 tūkst. Eur per metus.

V. D. komentaras: Apie šios įstaigos dabartinių vadovų „skaidrumą“ galima romanus rašyti. Jiems negalioja teisės aktai, jiems rūpi tik BAUSTI, SMERKTI, ŽEMINTI, TYČIOTIS iš darbuotojų. Tai jų darbo metodas. Jie, turbūt, jaučia malonumą bausdami ir niekindami, nors patys ne šventieji...Jiems galima nesilaikyti teisės aktų normų, galima pirkti prekes „skaidriai“ už 50 Eur, kai tokias prekes galima įsigyti už 5 Eur...SKAIDRU.“

Faktinės aplinkybės: Reaguojant į V. D. pateiktus kaltinimus, šmeižtą ir tikrovės neatitinkančią informaciją, pareiškiame, kad Kauno TI griežtai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Be to, atsakingai pareiškiame, kad Kauno TI 93 proc. viešųjų pirkimų vykdo viešai skelbiamos apklausos būdu, kuomet tiekėjams nėra apribojamos galimybės dalyvauti ir pateikti mažiausią kainą (didesnė, sąžininga konkurencija sąlygoja mažesnes pirkimo kainas), kai tuo tarpu Vidaus audito metu nustatyta, kad atliekant viešuosius pirkimus Kauno NTI-PN nesilaikė skaidrumo standartų tiek planuojant, organizuojant, tiek ir vykdant viešuosius pirkimus. Faktiškai įstaigoje buvo nuolat vykdomi neskaidrūs, neskelbiami ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų neatitinkantys viešieji pirkimai, t. y. visi patikrinti viešieji pirkimai buvo atlikti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Be visa to, tiek Kauno TI vadovybė, tiek darbuotojai laikosi Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-228 „Dėl Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“. Taigi, akivaizdi išvada, jog V. D. 2020-09-09 paskleidė melagingą, įrodymais nepagrįstą informaciją.

V. D. komentaras: „Ir atranka į pavaduotojo pareigas (Kauno TI) „skaidri“... Reorganizacijos laikotarpiu negalimi jokie konkursai ir atrankos, etatų naikinimas ir keitimas tose įstaigose, kurias liečia reorganizacija. Deja, Kauno TI tai negalioja...“

Faktinės aplinkybės: Atranka į laisvas Kauno TI direktoriaus pavaduotojo (statutinis valstybės tarnautojas) pareigas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (skelbimo Nr. 43108) buvo paskelbta 2019-12-13, t. y. dar iki reorganizacijos, kuri buvo įgyvendinta vadovaujantis 2020 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 235 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių – pataisos namus“. Taip pat, informacija apie minėtą atranką buvo skelbta ir Kauno TI internetinėje svetainėje, todėl visiems asmenims siekiantiems užimti laisvas pareigas buvo sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti atrankoje. Be to, Kauno TI reorganizacijos metu buvo suteiktas tik reorganizacijoje dalyvaujančio juridinio asmens statusas, o ne reorganizuojamo juridinio asmens statusas, todėl ši aplinkybė negalėjo padaryti jokios įtakos tęstinių atrankų procedūrų vykdymui. Svarbu ir tai, kad minėtas Kauno TI direktoriaus pavaduotojo atrankos procedūras ir jų teisėtumą įvertinimo kompetentingos institucijos, kurios jokių pažeidimų nenustatė. Rezultatas - atranka organizuota nepažeidžiant teisės aktų.

V. D. komentaras: „Įdomu, kodėl vykstant auditui įstaigoje (Kauno NTI-PN), jo eiga ir dokumentų kopijų pateikimu TM taip širdingai ir nuoširdžiai rūpinosi kitos įstaigos vadovai???“

Faktinės aplinkybės: Kauno TI direktoriui Mindaugui Zaikauskui 2020 m. kovo 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius įsakymu Nr. P-74 buvo pavestos ir Kauno NTI-PN direktoriaus funkcijos. Kauno TI direktoriaus pavaduotojai Rasai Kazėnienei 2020 m. kovo 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius įsakymu Nr. P-78 buvo pavestos ir Kauno NTI-PN direktoriaus pavaduotojo funkcijos. Atsižvelgiant į tai, tiek įstaigos vadovas Mindaugas Zaikauskas, tiek direktoriaus pavaduotoja Rasa Kazėnienė turėjo įgaliojimus ir pareigą organizuoti savalaikį ir tinkamą auditui reikalingų dokumentų pateikimą teisingumo ministerijai.

Apibendrinant, yra akivaizdu, jog V. D. viešoje erdvėje paskleista informacija yra nepagrįsta bei neatitinka tikrovės, todėl pažeidžia Kauno TI dalykinę reputaciją, menkina visuomenės pasitikėjimą ja. Atsižvelgiant į tai, reikalaujame, V. D. nedelsiant pašalinti aukščiau minėtą įrašą bei paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją.

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugsėjo 14 d. 08:22
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos