Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. administracija.kaunas@kalejimai.lt

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. info@kaunoti.lt

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. info@kaunoti.lt

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-15.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie pasimatymai suteikiami įstaigoje?

Suimtiesiems ir nuteistiesiems įstaigoje leidžiami šie pasimatymai: trumpalaikiai – iki trijų valandų ir ilgalaikiai – iki vienos paros.

 

Kaip man užsiregistruoti į pasimatymą?

Asmuo, norintis pasimatyti su suimtuoju/nuteistuoju, atvykęs į įstaigą su Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo ir pasimatymų suteikimo biuro (toliau – Pasimatymų suteikimo biuro) darbuotoju suderina ir rezervuoja galimo pasimatymo dieną ir laiką. Pasimatymo su suimtuoju/nuteistuoju datą ir laiką taip pat galima rezervuoti paskambinus į Pasimatymų biurą, telefonu (8 37) 428 396. Rezervavus pasimatymo datą ir laiką, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki numatyto pasimatymo, prašymas dėl pasimatymo suteikimo turi būti pristatytas į Pasimatymų biurą arba atsiųstas elektroniniu paštu pasimatymai@kaunoti.lt. Nepateikus prašymo iki nustatyto termino, rezervuota data anuliuojama.

 

Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas pasimatyti su suimtuoju ar nuteistuoju?

Asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu su prašymu suteikti pasimatymą arba atvykę į pasimatymą turi pateikti:

a) gimimo liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį;

b) santuokos liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju (suimtuoju);

c) dokumentus arba jų kopijas, įrodančius kad su nuteistuoju (suimtuoju) bendrai gyvenama ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravus santuokos (pavyzdžiui, pažyma apie bendro gyvenimo su nuteistuoju metu deklaruotą tą pačią gyvenamąją vietą), prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, kai prašoma ilgalaikio pasimatymo arba Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodyto pasimatymo.

Asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, nurodytus a, b ir c) punktuose, jei šie dokumentai nebuvo pateikti kartu su prašymu suteikti pasimatymą.

 

Ar gali vykti keli trumpalaikiai ar ilgalaikiai pasimatymai iš eilės be pertraukos?

Nuteistiesiems, turintiems teisę gauti kelis trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus per tam tikrą Bausmių vykdymo kodekso nustatytą laikotarpį, taip pat nuteistiesiems, kuriems paskatinimo tvarka suteiktas papildomas trumpalaikis ar ilgalaikis pasimatymas, šie pasimatymai gali vykti paeiliui be pertraukos, jei to pageidauja nuteistasis arba asmuo, kuris nori pasimatyti su nuteistuoju. Suimtiesiems, išskyrus nurodytus Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, tą pačią dieną gali būti suteikti ne daugiau kaip du trumpalaikiai pasimatymai iš eilės be pertraukos, jei to pageidauja suimtasis arba asmuo, kuris nori pasimatyti su suimtuoju. Nuteistasis (suimtasis) arba asmuo, kuris nori pasimatyti su nuteistuoju (suimtuoju), turi nurodyti kelių iš eilės pasimatymų be pertraukos poreikio motyvus. Paeiliui gali vykti tik tokio paties pobūdžio pasimatymai. Bendra nuteistųjų trumpalaikių pasimatymų ir suimtųjų pasimatymų be pertraukos trukmė negali būti ilgesnė kaip 6 valandos, o nuteistųjų ilgalaikių pasimatymų – ne ilgesnė kaip 2 paros. Pasimatymai dalimis nesuteikiami.

 

Ar galiu pasimatyti su suimtuoju ar nuteistuoju neatskiriant mūsų pertvara pasimatymo metu?

Suimtojo ar nuteistojo trumpalaikis pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais arba asmeniu, su kuriuo suimtasis ar nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis ar nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ar nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti neatskiriant lankytojų nuo suimtojo ar nuteistojo. Tokie pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma.

 

Kokiems asmenims suteikiamas ilgalaikis pasimatymas su suimtuoju ar nuteistuoju?

Ilgalaikis pasimatymas su suimtuoju ar nuteistuoju gali vykti su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo suimtasis ar nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis ar nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ar nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

 

Ar į ilgalaikį pasimatymą galiu atsinešti maisto?

Atsinešti maisto į ilgalaikį pasimatymą negalite. Atkreipiame dėmesį, kad į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų įstaigos teritorijoje veikiančioje parduotuvėje arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas maistas. Asmuo gavęs sutikimą pasimatyti, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos ilgalaikio pasimatymo dienos pateikia prašymą dėl nemokamo maitinimo arba dėl prekių parduotuvėje įsigijimo.

 

Kaip dažnai gali vykti ilgalaikis pasimatymas su suimtuoju?

Šį pasimatymą tardymo izoliatoriaus direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali suteikti galiojančių nuobaudų neturinčiam suimtajam ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo suimtojo uždarymo į tardymo izoliatorių dienos, vėliau toks pasimatymas gali būti suteikiamas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Tokie pasimatymai vyksta specialiai įrengtose uždarose patalpose ne ilgiau kaip vieną parą.

 

Kokiomis savaitės dienomis suteikiami pasimatymai?

Pasimatymai vyksta pagal sudarytus grafikus 5 dienas per savaitę (išskyrus sekmadienį ir pirmadienį). Švenčių dienomis pasimatymai nesuteikiami.

 

Kokius daiktus galiu pasiimti su savimi į pasimatymo patalpas?

Asmenims, atvykstantiems į pasimatymus su suimtaisiais (nuteistaisiais), neleidžiama įsinešti bet kokius daiktus, nešulius, ryšulius, rankines, išskyrus:

a) higienos priemones;

b) kambario avalynę bei vaikams (kūdikiams) skirtą maistą, jei į pasimatymą atvykstama su vaiku (kūdikiu);

c) vaistus (ne daugiau kaip 5 vnt.), kurie yra gamintojo pakuotėje, turint gydytojo receptą, rekomendaciją, – tik su įstaigos administracijos leidimu (vaistus draudžiama įsinešti į pasimatymų patalpas, sudaromos sąlygos juos vartoti ne pasimatymų patalpose);

d) mokėjimo kortelę, kai asmuo atvyksta į ilgalaikį pasimatymą ir pageidauja apsipirkti įstaigos teritorijoje veikiančioje parduotuvėje (mokėjimo kortelę įsinešti į pasimatymų patalpą draudžiama);

e) kambario avalynę (šlepetes), miegui skirtus drabužius (1 vnt.), kai asmuo atvyksta į ilgalaikį pasimatymą.

 

Kaip vyksta patikrinimo procedūros prieš pasimatymą?

Prieš asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą turėsite galimybę palikti savo asmeninius daiktus, kurių negalite įsinešti į pasimatymo patalpas, saugojimo spintelėse. Asmens apžiūra atliekama, vizualiai apžiūrint asmenį, atliekant dalinę kratą, panaudojant technines priemones ir (ar) apčiupinėjant drabužius, neišrengiant asmens ar pasitelkus kinologą su tarnybiniu šunimi. Asmens daiktų patikrinimas atliekamas apžiūrint visus asmens su savimi turimus daiktus, naudojant technines priemones ir (ar) apčiupinėjant rankomis ar pasitelkus kinologą su tarnybiniu šunimi. Įsidėmėkite, kad, jei per asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą randama daiktų, kurių asmuo negali turėti (įsinešti) į įstaigą, jis neįleidžiamas į pasimatymų patalpą.

 

Kokiais atvejais aš galiu būti neįleistas į pasimatymų patalpą arba pasimatymas gali būti nutrauktas?

Į pasimatymų patalpą neįleidžiama arba pasimatymas nutraukiamas, kai:

a) asmuo, atvykęs į pasimatymą, atsisako, kad būtų atlikta jo asmens apžiūra ir (ar) asmeninių daiktų patikrinimas;

b) asmuo arba nuteistasis (suimtasis) atvyksta į pasimatymą apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų arba toks apsvaigimas nustatomas per pasimatymą;

c) asmuo arba nuteistasis (suimtasis) nesilaiko elgesio per pasimatymą taisyklių;

d) atlikus nuteistojo (suimtojo) arba į pasimatymą atvykusio asmens apžiūrą ir (ar) jo asmeninių daiktų patikrinimą randama daiktų, kurių jie negali turėti (įsinešti) į pataisos įstaigą (tardymo izoliatorių);

e) pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje) susidaro ypatinga situacija.

 

Kokius daiktus galiu perduoti suimtajam ar nuteistajam ir kokiu būdu? Koks maksimalus siuntinio svoris?

Suimtieji turi teisę per tris mėnesius gauti vieną pašto ar perduodamą siuntinį su drabužiais, patalyne (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę): paklode (150 cm x 220 cm), užvalkalu antklodei (150 cm x 210 cm); užvalkalu pagalvei (55 cm x 60 cm), du rankšluosčius (ne didesni kai 65 cm x 90 cm),  bet tik tada jeigu suimtasis raštu atsisakė valdiškos patalynės, perduodamas patalynės komplektas turi būti sužymėtas, išsiuvinėjant ant kiekvienos patalynės komplekto dalies suimtojo (nuteistojo) vardą ir pavardę, akiniais, akinių dėklu, informacijos laikmenom, telefono kortele, avalyne, laikrodžiais, pagamintais ne iš brangiųjų metalų, elektros prietaisais, spauda (laikraščiais, žurnalais, knygomis, vokais, pašto ženklais, sąsiuviniais, kalendoriais).  Viena pašto siunta arba vienu kartu perduodami daiktai neturi sverti daugiau kaip 15 kilogramų.

Nuteistiesiems leidžiama per šešis mėnesius gauti vieną pašto arba perduodamą siuntinį su drabužiais, patalyne (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę): paklode (150 cm x 220 cm), užvalkalu antklodei (150 cm x 210 cm); užvalkalu pagalvei (55 cm x 60 cm), du rankšluosčius (ne didesni kai 65 cm x 90 cm),  bet tik tada jeigu suimtasis raštu atsisakė valdiškos patalynės, perduodamas patalynės komplektas turi būti sužymėtas, išsiuvinėjant ant kiekvienos patalynės komplekto dalies suimtojo (nuteistojo) vardą ir pavardę, akiniais, akinių dėklu, informacijos laikmenom, telefono kortele, avalyne, laikrodžiais, pagamintais ne iš brangiųjų metalų, elektros prietaisais, spauda (laikraščiais, žurnalais, knygomis, vokais, pašto ženklais, sąsiuviniais, kalendoriais).  Viena pašto siunta arba vienu kartu perduodami daiktai neturi sverti daugiau kaip 15 kilogramų.

 

Kokius elektros prietaisus galiu perduoti? Ar galiu juos nusiųsti į įstaigą?

Elektros prietaisai, jų priedai turi būti gamintojo sertifikuoti, švarūs, techniškai tvarkingi, saugūs, neiškomplektuoti, neišmontuotos ir nepakeistos jų atskiros dalys (išskyrus tuos atvejus, kai yra išmontuojama vaizdo ir garso įrašymo įranga bei atskiros dalys, suteikiančios galimybę turėti bet kokį ryšį), atitinkantys gamintojo žymose arba techninėje dokumentacijoje nurodytus duomenis, turėti atsitiktiniam prisilietimui nepasiekiamas srovines dalis, jungiamųjų laidų izoliacija turi būti be akivaizdžių pažeidimų, įtrūkimų ir pan. Visos programinės vaizdo ir garso laikmenos turi būti su matomomis licencijavimo žymomis. Elektros prietaisai neturi turėti galimybių prisijungti prie interneto ir naršyti internete, taip pat neturi turėti kitų ryšio priemonių bei vaizdo ir garso įrašymo galimybių. Kompiuteriuose ir informacijos laikmenose neturi būti užkoduotų ir kitaip paslėptų ar laisvai neprieinamų duomenų, taip pat programinės įrangos, skirtos ištrintai ar kitaip paslėptai skaitmeninei informacijai atkurti, bei programinės įrangos, skirtos naikinti kompiuterio darbo istoriją.

Nuteistiesiems, priskirtiems lengvajai ir paprastai grupei, bei suimtiesiems galite perduoti:

a) televizorių (iki 100 W);

b) nešiojamąjį kompiuterį (iki 150 W);

c) kišeninį (nešiojamąjį) radijo imtuvą arba MP3 grotuvą (iki 40 W);

d) barzdaskutę (iki 40 W);

e) plaukų džiovintuvą (iki 1000 W);

f) elektrinį virdulį (iki 1000 W);

g) LED skaitymo lempą (maitinamą elementais pakraunamais iš elektros tinklo – 12 W).

 

Nuteistiesiems, priskirtiems lengvajai grupei, papildomai galite perduoti:

a) skrudintuvą (iki 1000 W) arba sumuštinių keptuvę (iki 900 W);          

b) kompiuterinių žaidimų aparatą (iki 250 W).

 

 

Su kokia didžiausia leistina perduoti ekrano įstrižaine gali būti perduotas suimtajam ar nuteistajam televizorius ar kompiuteris?

Televizoriaus ir kompiuterio ekrano įstrižainės negali būti didesnės kaip 56 cm.

 

Kaip papildyti suimtojo (nuteistojo) išankstinio mokėjimo kortelę „T+“, skirtą telefoniniams pokalbiams taksofonu?

Mokėjimo kortelę galite papildyti svetainėje https://shop.csc.lt/

Minimali papildymo suma yra 3 Eur. Norėdami papildyti kortelę, privalote žinoti jos PIN kodą arba serijinį numerį, kurį galite gauti iš kortelės savininko.

 

Ar gali laisvėje esantys asmenys paskambinti Kauno tardymo izoliatoriuje laikomam suimtajam (nuteistajam)?

Ne, negali.

 

Ar yra galimybė su Kauno tardymo izoliatoriuje laikomu asmeniu bendrauti vaizdo pokalbiais?

Yra. Kauno tardymo izoliatoriuje laikomi suimtieji (nuteistieji), pageidaujantys pasinaudoti interneto telefonija (skambinti vaizdo skambučiu), turi parašyti įstaigos direktoriui adresuotą prašymą dėl vaizdo skambučio suteikimo. Atsakingam darbuotojui prašymą užregistravus Telefono kortelių valdymo sistemoje, sistema sukuria vaizdo konferenciją ir išsiunčia pakvietimą prašyme nurodytu dalyvio el. pašto adresu su prisijungimo prie vaizdo skambučio nuoroda

Informacija atnaujinta 2022 m. spalio 6 d. 08:54