Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. 

ina.dikciene@kalejimai.lt

 

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-13.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 
 
 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Spausdinti

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).
Kauno tardymo izoliatorius yra asmens duomenų valdytojas, juridinio asmens kodas 300013972, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 407902, el. p. administracija@kaunoti.lt

Kauno tardymo izoliatoriaus paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.
Pareigūno kontaktai: tel. (8 37) 407903,  el. p. remigijus.stundzia@kaunoti.lt

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą.

Asmens duomenų tvarkymo Kauno tardymo izoliatoriaus tikslai:

1. Vidaus administravimas.
2. Žmogiškųjų išteklių valdymas.
3. Bausmių vykdymo kodekso nuostatų vykdymas.
4. Turto ir įstaigos apsauga, darbuotojų, nuteistųjų ir interesantų saugumas.
5. Kitų teisės aktų vykdymas.

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

1. Gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą.
2. Susipažinti su savo asmens duomenimis.
3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
4. Reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).
5. Nesutikti su duomenų tvarkymu.

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašas

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://vdai.lrv.lt/

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 31 d. 08:43