Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. 

ina.dikciene@kalejimai.lt

 

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-13.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 
 
 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Spausdinti

Veiklos sritys

Kardomosios priemonės – suėmimo vykdymas

Vykdo kardomąją priemonę – suėmimą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Užtikrina suimtiesiems žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygas.

 

Bausmių vykdymas

Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymas

Vykdo arešto ir laisvės atėmimo bausmes laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Užtikrina nuteistiesiems žmogaus orumo nežeminančias laikymo sąlygas. - Vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją;

 

Vykdydama kardomosios priemonės – suėmimo, arešto bausmės ir laisvės atėmimo bausmės asmenims, kuriems bausmė paskirta atlikti pataisos namuose, veiklą, įstaiga:

– užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir įstatymų nustatytus izoliavimo reikalavimus;

– užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų komunalines ir buitines sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;

– tvarko suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja jų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, ypatingais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

– užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas normas;

– užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems;

– užtikrinti sveikatos priežiūrą įstaigoje laikomiems asmenims;

– Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindais ir tvarka įstaigoje vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir ikiteisminį tyrimą.

 

Įstaiga, rengdama nuteistuosius integracijai į visuomenę:

– vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

– organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;

– organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla, kartu su savivaldybe organizuoja nuteistųjų bendrąjį ugdymą, Vyriausybės nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant nuteistųjų profesinį mokymą;

– skatina pavyzdingai besielgiančius nuteistuosius, skiria nuobaudas nuteistiesiems, nesilaikantiems įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų pareigų ir draudimų, vadovaudamasi Bausmių vykdymo kodeksu.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 5 d. 13:52