Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kaunoti.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kaunoti.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI  8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: 8-663-60132

Edita Simonavičiūtė

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Valdymo struktūros schema

 

 KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE VEIKIANTYS ADMINISTRACINIAI PADALINIAI

 

Veiklos organizavimo skyrius – organizuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklos planavimą, bendrųjų (neįslaptintų), įslaptintų ir archyvinių dokumentų apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, administruoja įstaigos interneto svetainę, dokumentų valdymo sistemą, įstaigos kompiuterinį tinklą, diegiantis kompiuterių, kompiuterinio tinklo aparatūrą ir programinę įrangą; padeda formuoti personalo valdymo politiką, organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą, teisės į karjerą įgyvendinimą, formuoja personalo mokymo prioritetus, organizuojant  kvalifikacijos kėlimą; kuria įstaigos organizacinę kultūrą, motyvacijos sistemą, vykdo personalo apskaitą, paiešką, atranką, priėmimą, atleidimą; užtikrina viešųjų pirkimų vykdymą, administravimą, užtikrina Kauno TI veiklos teisėtumą, taikant ir priimant teisės aktus ir atliekant kitus teisinius veiksmus, susijusius su įstaigos veikla;

 

Turto valdymo skyrius – organizuoja ūkinę veiklą, susijusią su Kauno TI turto valdymu, nuteistųjų (suimtųjų) materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, maitinimu, pataisos pareigūnų aprūpinimu tarnybinėmis uniformomis ir tarnybinių automobilių eksploatavimu; buhalterinės apskaitos tvarkymą ir Kauno TI skirtų asignavimų valdymą;

 

Saugumo valdymo skyrius  organizuoja ir vykdo įstaigos ir jame laikomų asmenų apsaugą ir priežiūrą, kontroliuoja ginkluotės ir specialiųjų priemonių saugojimą, išdavimą ir apskaitą, užtikrina Kauno TI inžinerinių-techninių įrenginių veikimą, atlieka darbą, susijusį su suimtųjų ir nuteistųjų asmenų priėmimu, perkėlimu ir paleidimu, šių asmenų asmens bylų tvarkymu, laikymu ir įskaita;

 

Resocializacijos skyrius – organizuoja ir vykdo socialinį, individualų ir grupinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, atlieka suimtųjų ir nuteistųjų psichologinį įvertinimą bei teikia jiems psichologinę pagalbą, organizuoja bei vykdo psichologinius tyrimus, destruktyvaus elgesio prevenciją;

 

 

Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 3 d. 16:13