Antanas Rainys

 

Šias pareigas einantis pareigūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:11