Antanas Rainys

 

Šias pareigas einantis pareigūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 26 d. 08:01