Aurelija Michalauskienė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 2 d. 16:54