Monika Marcinauskaitė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 7 d. 10:15