Asta Kringelienė

 

Šias pareigas einantis pareigūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 2 d. 17:54