Algirdas Karnilavičius

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 16 d. 10:57