Mindaugas Zaikauskas

 

Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 10 d. 08:40