Giedrius Abromavičius

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 17 d. 16:55