Ingrida Lipinskienė

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 15 d. 16:14