Diana Skorochodovaitė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. 12:13