Eglė Dubickienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2018 m. lapkričio 30 d. 15:42