Marija Kučinskaitė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 27 d. 13:25