Aistė Lakačauskaitė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 3 d. 11:48