Darius Šatavičius

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 16 d. 10:12