Kristina Varanavičienė

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 19 d. 10:06