Rita Dūdėnienė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 26 d. 12:38