Diana Berūkštienė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 24 d. 11:13