Roberta Guseinovaitė

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 28 d. 11:04