Greta Jankevičienė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 16 d. 14:29