Tarnybiniai nusižengimai

Informacija apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas 2017 m.

 

Dirbantysis Nuobaudos rūšis Pažeidimas Skyrimo data Panaikinimo data
N. M. atleidimas iš darbo Už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą  (darbo metu darbe buvo neblaivus) 2017-03-16  
Ž. M. griežtas papeikimas Piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas 2017-03-27  
V. D. pastaba Nevykdė LR Tarnybos Kalėjimų departamente prie LR TM statuto 25 str. 2 d. nuostatų, nesilaikė LR valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 5 p. nustatytos valstybės tarnautojų pareigos ir pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2017-05-08  

 

Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 28 d. 10:55