Veiklos analizės ir kontrolės skyrius

 

Pagrindiniai Veiklos analizės ir kontrolės skyriaus uždaviniai yra:

Veiklos analizės ir kontrolės skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos įgyvendinimo užtikrinimo srityje:

- Stebėsenos rezultatų ir rekomendacijų teikimo Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos tobulinimo srityje:

Veiklos analizės ir kontrolės skyrius taip pat vydo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:21