Teisės skyrius

 

Teisės skyriaus uždaviniai yra:


Teisės skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- Lietuvos kalėjimų tarnyboje priimamų sprendimų teisėtumo ir norminių teisės aktų rengimo srityje:

Lietuvos kalėjimų tarnybos vardu sudaromų sutarčių srityje:

procesinių dokumentų parengimo ir atstovavimo Lietuvos kalėjimų tarnybai srityje:

Teisės skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 23 d. 10:02