Turto valdymo skyrius

 

Turto valdymo skyriaus uždaviniai yra:

 

Turto valdymo skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- turto valdymo politikos įgyvendinimo srityje:

- infrastruktūros ir materialinių resursų planavimo, efektyvaus valdymo, valdomo turto priežiūros, personalo aprūpinimo darbo priemonėmis srityje:

- gaisrinės, darbo ir civilinės saugos srityje:

Turto valdymo skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 18:46