Skaitmeninio monitoringo skyrius

 

Skaitmeninio monitoringo skyriaus uždaviniai yra šie:


Skaitmeninio monitoringo skyrius, įgyvendinamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- Kalėjimų tarnybos pastato (jo prieigų ir / ar vidaus) apsaugos, kalėjimų ir Kompetencijų ugdymo valdybos teritorijų perimetruose įrengtų techninių apsaugos sistemų darbo ir reagavimo į gedimų ar pavojaus signalus ištisą parą 7 dienas per savaitę procedūrų vykdymo srityje:

- iš kalėjimų ir Kompetencijų ugdymo valdybos budinčiųjų pamainų gaunamos informacijos apie esamą kasdienę kriminogeninę būklę, užfiksuotus nuteistųjų (suimtųjų) įvykdytus pažeidimus priėmimo, apibendrinimo ir analizės bei ypatingų įvykių situacijų valdymo, taip pat veiksmų, susijusių su susidariusiomis ypatingomis situacijomis kalėjimuose, koordinavimo, operatyvaus reagavimo į jas ir šios informacijos sklaidos Kalėjimų tarnyboje procedūrų vykdymo srityje:

- atvykusių į Kalėjimų tarnybą asmenų įeigos kontrolės, elektroninių įėjimo kortelių ir / ar įvažiavimo pultelių išdavimo, interesantų aptarnavimo „vieno langelio“ principu procedūrų vykdymo srityje:

- veiklos, susijusios su nuolatine techninių apsaugos sistemų darbo stebėsena, nesuvėluotu reagavimu ir informacijos sklaida, procedūrų vykdymo srityje:

Skaitmeninio monitoringo skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 11:43