Valentinas Ostanevičius

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 16:18