Simona Zakarauskaitė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 11:42