Edvard Zenevič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PROFESIJOS MOKYTOJUI

Profesijos mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PROFESIJOS MOKYTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis profesijos mokytojas vykdo šias funkcijas:

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 15 d. 14:42