Komisijos ir darbo grupės

Probacijos taryba, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-166. Tai Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių probacijos tarnybų atstovų grupė, kurios tikslas – kolegialiai nagrinėti aktualius su probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymu susijusius klausimus, užtikrinti tinkamą probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymą, teikti pasiūlymus ir patarti Kalėjimų departamento direktoriui dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo. (neteko galios)

Ūkinės ir finansinės veiklos taryba prie Kalėjimų departamento direktoriaus, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-297. Tai departamento direktoriaus patariamoji taryba, kuri svarsto ir teikia jam pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų biudžeto asignavimų planavimo ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio programose nustatytus uždavinius ir tikslus, naudojimo. (neteko galios)
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupė, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-291 (2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-256 redakcija).  Ši darbo grupė atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kalėjimų departamento veiklos srityse, renka ir apibendrina duomenis apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose.
Darbo grupė, įpareigota reguliariai vizituoti laisvės atėmimo įstaigas bei susitikti su jose laikomais nuteistais bei suiimtais asmenimis. Sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-193. Tai darbo grupė, kurios tikslas operatyviau spręsti laisvės atėmimo įstaigose laikomų nuteistųjų ir suimtųjų asmenų problemas ir mažinti Kalėjimų depatmente gaunamų skundų skaičių.  (neteko galios)

Nuolat veikianti darbo grupė, kuri organizuoja ir koordinuoja socialinio projekto „Žalioji oazė“ įgyvendinimą laisvės atėmimo įstaigose, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-347. Tai darbo grupe, kurios tikslas skatinti teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės pokyčius, vykdant agrokultūrinę veiklą. (neteko galios)

Kalėjimų departamento prie Lietuvso Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų organizacinė-etatinė komisija, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-135. Tai Kalėjimų departamento direktoriaus patariamoji komisija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka svarsto ir teikia jam siūlymus dėl Kalėjimų departamento pareigybių ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų pareigybių sąrašu, struktūrų.
Centrinė specialioji ekspertų komisija, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-71. Nuolat veikianti komisija, skirta Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų įslaptintos informacijos apsaugai koordinuoti, informacijos įslaptinimo pagrįstumui įvertinti, kitiems įslaptintos informacijos apsaugos sričių (personalo patikimumo, įslaptintos informacijos administravimo, fizinės apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apsaugos) klausimams spręsti.
Dokumentų ekspertų komisija, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-367. Tai nuolat veikianti patariamoji komisija, kuri nagrinėja bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų ekspertizės, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimus. 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ekstremalių situacijų operacijų centras, sudarytas Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-379. Tai institucija, koordinuojanti bausmių vykdymo sistemos veiklą įvykių, ekstremalių situacijų metu ir jos nurodymai Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojams yra privalomi. 

Investicijų planavimo komisija, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-201. Tai nuolat veikianti komisija, teikianti pasiūlymus Kalėjimų departamento direktoriui dėl Kalėjimų dapartamento ir jam pavaldžių įstaigų tinkamo investicijų poreikio nustatymo. (neteko galios)

Laikinoji darbo grupė dėl paramos darbuotojams patiriantiems stresą ir linkusiems į priklausomybes, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-84. Šiai visuomeninei darbo grupei pavesta numatyti priemones dėl paramos teikimo darbuotojams, patiriantiems stresą ir linkusiems į priklausomybes, ir parengti priemonių planą. (neteko galios)

Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 23 d. 13:28

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos