Asmenų aptarnavimas

I ir III                   8.00 – 18.00
II ir IV                  8.00 – 17.00
V                          8.00 – 15.45
Pietų pertrauka    12.00 – 12.45
 
Asmenys priimami iš anksto sutartu laiku
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
 
Asmenys aptarnaujami telefonu (8 5) 271 9003

  
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (toliau – Įstatymas), teikia informaciją. Informacija pareiškėjui teikiama nustatyta tvarka, pateikus prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kalėjimų departamente priimami asmenų prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi, parašyti valstybine - lietuvių kalba, taip pat anglų ir rusų kalbomis.
Prašyme nurodoma, kokią informaciją ar dokumentus pageidaujama gauti bei nurodomas panaudojimo tikslas.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Kalėjimų departamentą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį (prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).
Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.
  
Kalėjimų departamente asmenų prašymai nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.
 
Atsiliepimus apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Kalėjimų departamente galima pateikti, paliekant juos Kalėjimų departamento administracinio pastato 1-ame aukšte esančioje atsiliepimams skirtoje dėžutėje, taip pat el.p. kaldep@kaldep.lt arba paštu.
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 14 d. 15:02