Resocializacija ir reintegracija į visuomenę

Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacija
Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcija
Nuteistųjų integracija į visuomenę

Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45993fd00d5311ebb74de75171d26d52

 

Laisvės atėmimo vietų įstaigų socialinių darbuotojų,atsakingų už I nuteistųjų socialinės integracijos etapą, ir socialinio darbo veiklą pataisos įstaigose kuruojančių darbuotojų kontaktinė informacija

Kita naudinga informacija

Informacija rengiama

Probacija ir integracija į visuomenę
Probacija

Probacija – sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra.

Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas
Priemonių, kurias galima taikyti nuteistiesiems, bankas

Dokumentas parsisiuntimui (.docx)

Lietuvos probacijos tarnybos administracinis suskirstymas

Pastaba. Norėdami pamatyti didesnį žemėlapį spragtelėkite ant jo kairiu pelės klavišu.

Institucijų, galinčių suteikti socialinę paramą asmenims, grižtantiems iš laisvės atėmimo vietų, sąrašas

Dokumentas parsisiuntimui (.pdf)

Kita naudinga informacija
Informacija atnaujinta 2022m. gegužės 18d. 13:59